Pædofili; opdragelse og økonomi

På baggrund af Uetisk Råds udtalelse vedr. katolske præster og disses ret/pligt til ganske lovformeligt at opdrage børn ved hjælp af overgreb og skamfering er Rådet nået til enighed om, at pædofili bør legaliseres. Dette vil betyde, at præsterne ikke længere skal bære den tunge opdragelsesbyrde helt alene, idet forældre og udefrakommende også kunne tage aktivt del i den nye opdragelsesmetode. Samtidigt kunne der oprettes en ny form for turisme, der hidtil kun har været anerkendt i Sydøstasien. Og dette ville unægteligt give lidt flere kroner i statskassen. Uetisk Råd anbefaler derfor justitsministeren straks at ændre loven, således at dette kan finde uanfægtet sted.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.