Til Statsministeriet d. 23. marts 2005

Vedr.: Uetisk Råds stillingtagen til spørgsmålet om kloning

På vegne af Uetisk Råd

Simon Jørgensen