Retningslinjer for kommentarer

kommentatorAlle kan kommentere Uetisk Råds velgennemtænkte og dejlige udgivelser, men der må ikke fremsættes trusler eller lignende.

Uetisk Råd støtter ikke nødvendigvis de synspunkter, der fremføres af udefrakommende kommentatorer.

Rådet forbeholder sig under alle omstændigheder retten til skånselsløst at slette i kommentarerne efter eget forgodtbefindende. Vi ved bedst.

Hvis De finder disse betingelser problematiske, er De velkommen til at forføje Dem hen til et sted med andre moralske standarder end Uetisk Råd. Det samme gælder, hvis De på andre måder er uenig i Rådets vurderinger.

din stemme i et sygt, sygt samfund!