Dyreetisk Råd og Uetisk Råd er enige!

Uetisk Råd er for første gang nogensinde enig med det Dyreetiske Råd. Rådet, der skal værne om dyrenes udvikling og velfærd, har nu udtalt, at sex med dyr er i orden og fortsat skal være lovligt, “så længe dyret ikke lider overlast”. Hvordan denne afgrænsning rent faktisk vurderes, må ud fra et rent retligt synspunkt være både diskutabelt og tvivlsomt, og derfor hilser Uetisk Råd det velkomment. Dyret har ingen mulighed for at sige fra – dels forstår vi mennesker ganske enkelt ikke dyrenes sprog (udover store smerteskrig, måske), og dels vil en dyremishandler jo netop heller ikke melde sig selv til politiet, hvis dennes “udkårne” udviser tegn på smerte.

På det foreliggende grundlag stilles dyrenes retsgaranti ringere, hvorfor Uetisk Råd hermed kan erklære, at vi har et værdifællesskab med det Dyreetiske Råd.

Støt de autonome!

Uetisk Råd var tidligere af den overbevisning, at situationen omkring det herlige “ungdomshus” på Nørrebro ikke kunne blive mere uetisk; dette har imidlertid vist sig ikke at være tilfældet:

De autonome har igen bevist, hvorfor de er en efterstræbelsesværdig gruppe mennesker, som lever i nihilismens og anarkismens højtærede navne. Efter en aktion, hvor en busfuld autonome kører ud til Faderhusets administrationsbygning for at kaste maling på deres bygning og angribe medlemmerne af Faderhuset, skider denne gruppe af autonome igen høj og flot på den private ejendomsret, hvilken Uetisk Råd ser som et ueftertragtelsesværdigt resultat af det vamle og forkastelige demokrati, som “Danmark” og resten af den vestlige verden har fået stablet på benene.

Lad os takke de autonome, dels for at have krænket bemeldte ejendomsret ved at have besat Ungdomshuset og herefter nægte at flytte fra huset, på trods af at der er faldet dom herom (på bedste Christiania-vis), dels fordi de herefter yderligere vælger at krænke Faderhusets ejendomsret ved at besudle deres administrationsbygning med maling og indtrængen på deres grund med trusler og vold.