Bombeterror

I den forløbne uge har Uetisk Råd modtaget flere henvendelser ang. Rådets syn på bombeterror.

Med stemmerne 9 mod 10 ønsker Uetisk Råd at opfordre til fortsat kamp mod den kollektive trafik*.

* Note: Kollektiv trafik/trafikanter omfatter bl.a.: tandemcykler, pendlere, sporvogne, busser, tog, passagerfly, færger, svævebaner, blaffere, bådflygtninge, minibusser, smartcars, cykler med bagagebærer m.m.

Lukkeloven

På de konservatives hjemmeside står der:

  • Gradvis liberalisering af lukkeloven
    “Det konservative Folkeparti ønsker et samfund, hvor borgere og virksomheder ved deres frie valg har indflydelse på deres liv og ikke detailreguleres unødigt. Derfor vil Det Konservative Folkeparti arbejde for, at det på længere sigt bliver muligt for alle forretningsdrivende at holde åbent, når de har lyst, alt efter forbrugernes behov, mulighederne for også at få ansatte på “skæve” tidspunkter og holdningen hos den enkelte forretningsdrivende.
    Men vi ønsker ikke forhastet og uigennemtænkt at kaste os ud i en beslutning om en afskaffelse af lukkeloven. En liberalisering af lukkeloven skal ske i tæt samarbejde med detailhandlen på en måde og i et tempo, der vil afbøde negative konsekvenser for den enkelte butiksejer, og som tager hensyn til både forbrugerens behov, de ansatte og de selvstændige erhvervsdrivende. Ændringer i lukkeloven skal derfor ske efter grundige drøftelser med de berørte parter.”

Øøødd… Det er jo ikke en holdning! – Mere lukkelov nu! Butikker skal slet ikke have lov til at holde åbent, mener Uetisk Råd.

Opdatering, 14. december 2009:
Det er nu besluttet, at lukkeloven på det nærmeste skal afskaffes. Uetisk Råd ønsker, som ovenfor anført, at butikker helst skal lukke helt, men i mangel af bedre er en afskaffelse af lukkeloven alligevel i orden; samfundet går i opløsning, folk bliver stressede, og uetikken fremmes. Uetisk Råd bakker derfor op om regeringens politik.

Festivaler og musik

Uetisk Råd siger med én stemme nej tak til festivaler og musik. Nej tak til kunst. Alle de unge mennesker, som i denne uge fester og slår sig løs til venstreorienteret musik på Roskilde Festivalen, burde ifølge Uetisk Råd i stedet deltage i spejderkorps som før set i Tyskland.

Et andet aktuelt emne er det i skrivende stund igangværende Live8, som vil presse de store landes ledere til at eftergive gælden til tredjeverdenslande; som tidligere beskrevet> mener Uetisk Råd det modsatte. Derimod vil Uetisk Råd – når vejret engang bliver koldt – arrangere støttekoncerter (selvom vi er imod kunst) til fordel for pro-kolonisationsbevægelser rundt omkring i det europæiske kontinent; koncerterne, der som overordnet tema vil have en hyldest til gæld og elendighed, arrangeres af Uetisk Råd i samarbejde med Fattigdomspartiet.

Hvis du allerede nu ønsker at deltage i dette fantastiske arrangement, hvor blandt andet det kontroversielle tyske orkester “Landser” deltager, skriv desvedrørende (ikke) til følgende adresse:

  • Uetisk Råd A/S & I/S
    Leningade 308 å
    6880 Tarm