Sandheden om Srebrenica

Foto: Michael Büker (CC BY-SA 3.0)

2015 er ikke blot 100-året for tyrkernes folkemord administrative uheld, der kostede over en million armeniere livet. Det er også 20-året for drabet* på de 8.000 civile, som FN havde samlet sammen i den sikrede zone i Srebrenica, så de var lettere at tage livet af.

Uetisk Råds kilder i den internationale politik antyder, at det i virkeligheden var PET, der pustede til ilden og derved igangsatte Balkankrigene i 1990’erne, således at Danmark kunne overtage Jugoslaviens plads ved EM i fodbold i 1992. Af uetiske grunde kan det ikke oplyses, hvem kilderne er, men det er magtpåliggende for Rådet at understrege, at der i hvert fald ikke overhovedet under nogen tænkelige omstændigheder er tale om fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V).

* Uetisk Råd ønsker heller ikke her at anvende betegnelsen “folkemord”, eftersom Rusland, der repræsenterer centrale uetiske doktriner i FN, har nedlagt veto imod dette begreb; andre mønsterdemokratier som Kina, Nigeria, Angola og Venezuela undlod at stemme.

KL, aberne og skattepengene

Imens kommunerne klager over stramme budgetter, bruges der millioner af kroner på festmiddage i Kommunernes Landsforening, bl.a. med optræden af “sangerinden” Sanne Salomonsen (f. 1755). Uetisk Råd er begejstret over, at kommunerne stadig kan finde nye måder at misbruge borgernes penge på (jf. Anker Boye-sagen). Der er ganske vist ikke noget nyt i, at herremænd bruger de fattige borgeres penge på festmiddage og koncerter, sådan som fyrster og adelsfolk har gjort i århundreder; nej, det nye består i, at man i stedet for at fremme elitekunsten nu bruger skattemidlerne på musikalsk affald.

Uetisk Råd opfordrer til, at KL på det gastronomiske område går over til samme standard som på det musikalske, og Rådet anbefaler derfor, at man også ansætter en udviklingshæmmet skrigeabe som chefkok i kommuneimperiet.

Nyt atomart sprøjtemiddel fra UR

I disse uetiske tider florerer der artikler om den atomaftale, som er blevet indgået med Den Islamiske Republik Iran, samt om ulovlige, piratkopierede sprøjtemidler, der også dræber pindsvin.

I et samarbejde mellem Jydsk Atomkraft A/S og UR-datterselskabet Auschwitz-Atom AG præsenteres nu et nyt uetisk »sprøjtemiddel« ved navn URatomar.

uratomar_atomkanon

Desværre har det siden foråret 1945 vist sig vanskeligt at få leveret cyankaliumbaserede ukrudtsmidler fra grænsebutikkerne, og samtidig har UR længe været af den overbevisning, at almindelige plantegifte som det glyphosat-baserede herbicid Roundup er et latterligt, impotent og frem for alt kedeligt produkt, der højst kan præstere at forurene grundvandet en smule og evt. fremkalde lidt kræft (intet galt heri). I stedet skal man naturligvis bekæmpe ukrudt med krudt; og i det nye produkt URatomar føres denne tanke videre, idet »sprøjtemidlet« simpelthen er et taktisk atomvåben, der affyres i eller i retning af den ukrudtsplagede have. Derved slipper man for at bekymre sig om ukrudt i både denne og kommende vækstsæsoner.

uratomar2
Husk: Brug altid havehandsker under arbejdet med kernevåben!

I første omgang lanceres URatomar i størrelser op til en sprængkraft svarende til 15 kilotons TNT (knap 63 terajoule), hvilket burde være tilstrækkeligt til at klare mellemstore angreb af skvalderkål. Uetisk Råd garanterer, at detonationen rammer haven med en træfsikkerhed på ca. 500 meter.

Frenologi – der er noget om snakken

frenologi1
Frenologi er læren om, hvordan kraniets facon afspejler bestemte mentale egenskaber og niveauer af intelligens osv., og hvordan man måler disse faktorer vha. opmåling af menneskers hoveder.

Frenologien har igennem de seneste årtier været ude for noget af en nedtur, men managementeksperter fra Uetisk Råds HR-afdeling opfordrer nu til, at denne ædle videnskab igen bør blive udbredt, således at menneskers produktionsværdi kan afgøres objektivt og effektivt. De personer, der er værd at samle på, bør forfremmes og udvælges til reproduktion, mens man omvendt bør smide dem væk, der har uønskede hovedformer og –størrelser og deraf følgende egenskaber.

Vha. frenologiske undersøgelser og visse racebiologiske selektionsmekanismer vil man således kunne øge profitten og derved glæden. Man kunne kalde det en slags forstærket darwinisme.

UR’s største bekymring i denne forbindelse er dog, om frenologien simpelthen vil fremstå som overdrevent saglig i sammenligning med de principper om ‘forandringsledelse’, ‘mindfulness’ og almindelig nepotisme, der allerede dominerer det danske samfund.

frenologi2

Staten skal mobbe børn

Foto: Mogens Engelund (CC BY-SA 3.0)

De norske myndigheder er begyndt at sende breve til forældre, hvor disses børn betegnes som fede, skønt de egentlig bare er normalvægtige. Uetisk Råd er i ekstase over, at myndighederne således bidrager til at nedbryde børnenes selvværd uden anden grund end simpelthen fordi. Alle bør mobbes (eller evt. moppes).

Rådet har tidligere opfordret til at chikanere fede mennesker vha. bl.a. fyringer, men det er naturligvis endnu bedre at bruge fedme som våben mod folk, der faktisk ikke er fede. Derfor ønsker Rådet, at myndigheder over hele verden begynder at sende breve til folk, hvor man så at sige går i flæsket på dem, der ikke formår at gå psykisk ned uden hjælp fra det offentlige, eller bare mennesker, der i det hele taget ikke har en tilstrækkeligt forstyrret selvopfattelse, og som derfor bør få hjælp hertil af sundhedsbureaukraterne.

Man kunne f.eks. sende kommunale sms’er til tilfældigt udvalgte gymnasieelever (m/k) for at påpege, at deres bryster er for små, eller man kunne tæppebombe anoreksi-patienter med telefonopkald, hvori der råbes til dem, at de er fede. UR opfordrer dog til, at man som det første begynder at sende utallige anbefalede breve til Mette “Rygekabine” Gjerskov (MF, soc.dem.) for at bilde hende ind, at hun er en slank mimose.

Gør løgneren til formand!

dorthe_ullemose_alderEt nyvalgt folketingsmedlem ved navn Dorthe Ullemose (DF) har indledt sin politiske karriere med at blive taget i at lyve om sin egen alder, fordi hun har været så forfængelig, at hun ikke ville indrømme at være fyldt 50; så i stedet har hun holdt fast i påstanden om, at hun kun er 47.

Uetisk Råd kan derfor godt lide Ullemose, som i øvrigt ikke ser ud til at være en dag over 49½. Rådet mener tillige, at Ullemose som erklæret løgner vil være en værdig (an)fører for de øvrige løgnagtige politikere, og Rådet opfordrer derfor til, at man undlader at vælge Pia Kjærsgaard og i stedet indsætter Ullemose som formand for Folketinget, partiet og/eller Danmark som sådan.