Bortførelse af børn

Ved lov nr. 387 af 28. maj 2003, som trådte i kraft den 1. juli 2003, indførtes børnebortførelse (jf. Ægteskabslovens § 36) som en yderligere skilsmissegrund. Dette kan vi ikke være tjent med. Denne lov må ophøre med det samme! Det bør indskrives i menneskerettighedskonventionen, at det er en faderlig/muslimsk ret at kunne bortføre sine egne (og andres) børn. Børn har det bedst, når de ikke er i moderens (og derved det svage køns) varetægt, mener Rådet.

Uetisk Råd betragter i henhold til ovenstående begrundelse bemeldte lov som bortfalden.

Fattige børn skal presses ud af skolen

fattige_boernUndersøgelser viser, at fattige forældres børn ofte har ringere forudsætninger for at klare sig godt i folkeskolen. De udsatte og afvigende børn kræver en øget indsats fra skolen/læreren, og det efterlader de normaltbegavede, lyshårede børn i en kattepine – for så er der ikke tid til dem; men Uetisk Råd har fundet en uetisk løsning på dette problem: Man udmåler en enhedspris for lærerens opmærksomhed, alt efter hvor dumt barnet er. Hver måned sendes der så en faktura til barnets forældre, og det er klart, at jo fattigere og dermed dummere barnet er, desto højere bliver beløbet. På den måde vil problemet på sigt fjerne sig selv; forældrene bliver ruinerede og må trække deres dumme børn ud af skolen. En ekstra gevinst ved dette forslag er øget social ulighed, som er et gavnende element i ethvert sundt samfund, og samtidig afholdes de dumme børn fra at få del i en videregående uddannelse.