Vegetarisme

skeletTil Rådets store forargelse findes på hjemmesiden tarbesen.dk en grinagtig remse af “fordele” ved vegetarisme.

Som et led i Uetisk Råds program om bedre oplysning til borgerne er her kommentarer til et udpluk af argumenterne.

 • Du undgår at medvirke til drab på dyr.
  – Forkert. Du medvirker til en bekræftelse i, at mennesket er jordens herskere. Hvad er der galt med det?
 • Alene den dårlige karma ved at være årsag til dyrs lidelser og kummerlige liv er årsag til mange sygdomme og ulykker for kødspisere. Husk, at alt hvad man gør mod andre, herunder dyrene, danner grundlag for den skæbne, man selv senere kommer ud for.
  – Som kødspiser kan du med god smag i munden (evt. Kabanos?) grine af ovenstående argument.
 • Vegetarisk mad er flottere.
  – Nej:
  raadden
 • Den smager også bedre.
  – Nej.
 • Som vegetar er du i praksis og ideologisk med til at gøre jagt usmart.
  – Nej, vegetarer er usmarte – jo flere vegetarer desto flere unge i jagtmiljøet:
  ungdom
 • Ved at spise en føde, der stammer fra den nederste del af fødekæden, undgå du alle de giftstoffer, der ophobes i dyrene.
  – Ved at spise normalt, mindskes risikoen for at blive så DUM, at man ikke kan stave.
 • Kvægopdræt betyder store tab af god muldjord verden over. Nogle mener endda, at kødspisning har en væsentlig del af skylden for regnskovenes forsvinden.
  – Regnskovens forsvinden skyldes, at vegetarer verden over har spist af den. (Og desuden hylder Rådet den ækle skovs forsvinden fra denne jord, omendskønt det dog ville være bedre, om svær(d)industrien og ikke vegetarerne var bagmænd.)
 • Det femte bud lyder: “Du må ikke slå ihjel”, og ikke: Du må ikke slå mennesker ihjel”
  – Hvorefter Gud slagtede uhensigtsmæssigt mange lam i løbet af testamenterne (hvilket Uetisk Råd naturligvis billiger.)
 • Vegetarisme fører til et mere humant samfund, hvor egoisme gradvist afløses af kærlighed til alle medskabninger.
  – Forkert. Som her påvist, fører vegetarisme til et hadefuldt samfund (hvilket Uetisk Råd i øvrigt går ind for, men ikke på vegetarernes præmisser!, red.)
 • Vegetarisme er udtryk for medlidenhedsevne over for dyr.
  – Vegetarisme er et udtryk for uvidenhed over for tilværelsen.
 • Spiser man kød, kan man ikke samtidig være medlem af Dyrenes beskyttelse uden at være dobbeltmoralsk.
  – Er man vegetar, kan man ikke samtidig ånde. For støvmider (“søde uskyldige dyr”) dør, når de indåndes. (Og hvem siger, at man skulle være medlem af en så gammelkommunistisk og bøsset organisation som Dyrenes Beskyttelse?)
 • Da vegetarisme er væsentlig sundere end kødspisning, kunne samfundet spare store summer på sygdomsbekæmpelse, hvis en stor del af befolkningen blev vegetarer. Det er bedre at forebygge end at helbrede.
  – Hvis vegetarer stoppede med at ånde, ville de spare samfundet for millioner, da de ofte er nogle dovne venstreorienterede samfundsnassere.
 • Kødspisning er destruktivt – en skændselsgerning.
  – Kødspisning er konstruktivt – en kendsgerning.
 • Kødspisning er ligspisning.
  – Vegetarisme er undvigelse af ligspisning.

Uetisk Råds ernæringseksperter har desuden lavet en alternativ madpyramide – perfekt som plakat i den uetiske institution:

madpyramide

I forlængelse af ovenstående tilføjer et fremtrædende rådsmedlem:
Vi i Uetisk Råd er derimod en del af “bevægelsen” af animalister, som udelukkende foretrækker at spise kød; på denne måde fremstår ovenstående analyse da også sandfærdig. Uetisk Råd vil i den anledning gerne konkludere, at vegetarisme beror på en betondyrevenlig tankegang, som må og skal udryddes. Dyrene hører til i folks maver – og ikke omvendt! (De må heller ikke leve i fred – haps! siger Uetisk Råd.)

Rådet hylder samtidig Prins Henrik for at være frådende animalist, og Rådet er begejstret over Kina, der har givet verden det vidunderlige begreb kattefrikadeller, der passer glimrende ind i den ovenfor nævnte madpyramide.

Ny filosofisk retning

filosofiUetisk Råd har savnet nye filosofiske retninger, som passer til rådets ideologiske ståsted. Alt for mange såkaldte intellektuelle filosoffer lader sig forpurre af tidens tand – og har et positivt syn herpå. Selv eksistentialismen fra det tidlige 1900-tal viste en gængs tillid til mennesket, da denne retning mener, at mennesket er i stand til at varetage et ansvar for at finde meningen med livet (eksistensen) – selvom retningen samtidigt påpeger, at der ikke er nogen mening med livet. Her burde eksistentialisterne i højere grad lægge vægt på, at mennesket er født i en verden uden mening, idet dette kan give mennesker depressive tanker mv.

Den nye retning, kynisk rationalisme, bygger således på flere punkter og livssyn, som Uetisk Råd fuldt ud kan tilslutte sig:

 • Midlet helliger målet. (Hvis midlet anses af den almene folkeopfattelse som værende af negativ art, er dette særligt formålstjenligt for Uetisk Råd.)
 • For at skabe vækst i samfundet kan/skal metoder af “negativ art” tages i brug. (Her har Uetisk Råd givet et par eksempler, som eksempelvis løssalg af våben, som nedsætter arbejdsløshed, krig skaber vækst mm.)
 • Man er villig til at se stort på menneskers ve og vel for at skabe individuelle resultater. (I Uetisk Råd anvendes udtrykket “profit før mennesker” ofte, som beskriver, at hvis vi ønsker at optjene en kapital, som er andres overlegen, må og skal vi drive rovdrift på underansatte. Bemærk: Uetisk Råds medlemmers erhverv er ikke oplyst, da vi af uetiske årsager finder, at almen oplysning om organisationers foretagender kan lede til større gennemskuelighed.)
 • De individuelle resultater opnås kun, hvis ovenstående punkt praktiseres. I den åndelige forstand skal det enkelte menneske opnå en selvforståelse, som overskygger følelser for andre mennesker så som medlidenhed, kærlighed, omsorg mv. (Uetisk Råd opfordrer til radikal liberalisme!) (og had, red.)

Den filosofiske retnings grundlæggere er af uetiske årsager ikke oplyst.

Se en fin farverig grafisk fremstilling:

kynisk_rationalismeEller en kedelig samfundsfagsversion:

kynisk_rationalisme2

Miljøskadelig ophugning af færger

faergeI den seneste tid har der været en del polemik omkring danske færger, som bliver sendt til Indien for at blive skrottet. Dette har fået megen kritik i den danske “verdenspresse”, eftersom der er mange børnearbejdere at forefinde på disse strande, hvor færgerne hugges op. Uetisk Råd forstår simpelthen ikke kritikken. Der er ingen, absolut INGEN reelle argumenter for, at vi ikke burde sende vore færger til den indiske kyst. Uetisk Råd støtter udbredelsen af børnearbejde. I nord, syd, øst og vest.

I forlængelse af ovenstående tilføjer et rådsmedlem:
I spørgsmålet vedr. placering og/eller skrotning af de gamle storebæltsfærger er meldingen fra Uetisk Råd ganske klar: Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og derfor er efternævnte forslag kommet på bordet: Man hugger skibet op i dele, og stedfæster dem som legeredskaber på kommunernes specialskoler. Asbesten, olieudslippet og de farlige luftarter vil diskret sætte en stopper for adskillige parasitter på samfundets udviklingsbetingelser, heriblandt: 1) dumme børn, 2) pædagoger og 3) fingermaling. Uetisk Råd har sendt denne affaldsløsningsmodel til bl.a. Rusland, USA og Tyskland, da den uden modifikationer kan overføres til spørgsmålet vedr. skrotning/afskaffelse af atomaffald.

Bring back the wall!

murenUetisk Råd er ikke i tvivl. Hvis vi skal modarbejde den kedelige udvikling vi har set i Europa siden Berlinmurens fald i 89, må og skal vi genbygge en mur, som deler Vest og Øst. Uetisk Råd er særligt kede af, at de baltiske lande og Polen nu er indtrådt i NATO og EU. Det ville kun gavne Europas fremtid, hvis disse lande var en del af en glorværdig blok som Sovjet. Til dette har Uetisk Råd visse forhåbninger om at en eventuel krig kan skabe vækst. Ydermere ville en ny mur igen kunne dele den tyske befolkning, som enhver med et uetisk hjerte håber vil ske for det førhen så forkælede tyske folk.

Christiania

christianiaUetisk Råd er dybt splittet over spørgsmålet om Christianias fremtid. Den ene halvdel (ca. 45 %) mener således, at Christiania bør ryddes med det samme og at beboerne skal tortureres efterfølgende, eftersom vi i Uetisk Råd ikke finder, at der skal være plads til alternative mennesker i fremtidens samfund. Den anden halvdel (50 % – de sidste 5 % nægter at blande sig i politik, da de mener det er uetisk korrekt ikke at bidrage) finder derimod at Christiania skal bevares grundet den store hashhandel. De mener at Christiania er en glimrende “model” som viser, hvordan liberalismen tager sig ud! De forskellige rockergrupperinger og pushere konkurrerer vildt om markedsandele på den berømte “pusher-street”, og de skyr ingen midler. Derfor finder Uetisk Råd da også, at politiet skal holde sig væk og lade markedskræfterne “være i fred”. Ydermere er der også positive aspekter af den omdiskuterede “fristad”. Den store handel med rusmidler er tillige gavnende, da især unge mennesker kan komme derind og købe disse. Derved kan vi presse flere ud på kanten af samfundet, fordi de bliver misbrugere.

Morten Homann

marxDet er af Uetisk Råd vedtaget, at der ikke plads til Morten Homann i Folketinget (som Rådet i øvrigt er modstander af pga. dettes (Tingets) demokratiske kultur). Til dette knytter sig flere grunde:

Dog taler han så uforståeligt og læspende, at han ingen nytte/indvirkning har på folketingsdebatter. Uetisk Råd kan således acceptere straffe af mildere karakter for hans ugerninger.

Et rådsmedlem tilføjer:
Morten Homann har skuldre som en sæl.

Tilføjelse, 5. oktober 2009:
Det er netop gået op for Uetisk Råd, at Morten Homann har forladt politik, og Rådet tøver ikke med at tage æren herfor.

Pave Benedikt XVI

benediktEt himmelråbende glædesbrøl opstod spontant, da nyheden om konklavets valg af kardinal Joseph Ratzinger nåede Uetisk Råds lokaler. Paven har en glorværdig fortid i et berømt tysk spejderkorps, og er om muligt endnu mere konsekvent i sin fortolkning af Guds ord – en god leder fra et godt land. Den nye pave fordømmer blandt andet homoseksualitet, er varm fortaler for cølibatet samt stærk modstander af kvindelige præster. Uetisk Råd kan således få opbakning til vore diskussioner af fremtidens samfund, og det glæder Uetisk Råd endnu mere, at den nye pave synes at sætte handling bag ordene, eftersom han i kraft af sit engagement i datidens Tyskland har erfaring med uetik i modsætning til adskillige betonhumanister i kirkesamfundet.

Et rådsmedlem har fremsat følgende mindretalsudtalelse:
Jeg må i denne sag om den nye pave erklære mig uenig med det øvrige råd. Jeg mener, at den nye pave er ALT for for blødsøden og inkonsekvent; han vil jo fx ikke gå ind for mord og/eller et nyt korstog. Jeg blev midlertidigt glad for at høre, at et tidligere Hitlerjugend-medlem og soldat for Det Tredje Rige skulle være ny pave; dernæst blev jeg skuffet, for det var nemlig lovpligtigt for unge drenge at være med i Hitlerjugend, ligesom han deserterede fra tyske hær. Alt dette kommer jo til at betyde, at vi ikke kan se frem til at opleve et jernkors hænge på pavedragten eller en genåbning af Hitlerjugend under den katolske kirke.

(Uetisk Råd kan desuden kun betragte den nye paves fortid som leder af Troslærekongregationen som en positiv faktor, idet denne kongregation blot er et moderne navn for den gamle, hæderkronede Inkvisition!)

Maskotudvælgelse

maskotUetisk Råd står overfor et uhyre vigtigt valg i marketing-øjemed: Der skal vælges en maskot til rådet, og i den forbindelse er der kommet flere uetiske forslag på bordet.

 1. En humlebi
  Hvis humlebier i teorien ikke kan flyve (pga. fysisk uoverensstemmelse), men gør det alligevel, er disse et glimrende symbol på en ønskværdig overordnet livsfilosofi for den danske befolkning. Eksempel: Det er i teorien “ukorrekt”/ilde set, at opmuntre bedrøvede teenagere til at begå selvmord, men man kan/bør gøre det alligevel (så er man fri for dem).
 2. Adolf Hitler
  En mand med karakter.
 3. Et stykke knækbrød med laks
  Tørt udenpå og endnu mere tørt indeni (symboliserer verden, som den ser ud nu) – men med laksen (symboliserende Uetisk Råd) ovenpå vil verden (knækbrødet) være et bedre sted.