Fjern kønsforskelle – også i reklamer

familieDet svenske Etiske Råd mod Kønsdiskriminerende Reklamer mener, at en reklameannonce fra Wonderful Copenhagen er “kønsstereotyp” og forkastelig, idet den anbefaler en herretur for far og søn med besøg på Planetariet, Christiansborgs Slots ruiner eller museums-undervandsbåden på Holmen. Imens kan mor og datter shoppe, kigge på keramik og kunsthåndværk. Det svenske råd finder dette kønsdiskriminerende og “kønskonservativt” og fordømmer det derfor.

Uetisk Råd kunne ikke være mere enig: Lad os alle i den utopiserende ligestillings hellige navn ophæve alle forskelle på mænd og kvinder; og lad os endelig tage så store hensyn til den politiske korrekthed, at bare man nævner forskelle på mennesker, så skal man lide tort. Opløs familien, lad os krybe i støvet for enhver ideologi!

Lovlig kniv = lovligt drab

På baggrund af den seneste tids megen debat om kniv-vold er det blevet foreslået at forenkle reglerne, så man simpelthen forbyder at bære nogen form for kniv i nattelivet mv.

Uetisk Råd er enig i behovet for en regelforenkling, men rådet mener ikke, at man bør forbyde alle knive; i stedet bør man samkøre reglerne, så enhver handling, der begås med en lovlig kniv, ikke skal regnes for en forbrydelse. Omskæring og drab, som bliver begået med lovlige knive (eller andre våben), bør derfor lovliggøres. Derved gøres retsvæsnet moderne og effektivt, mener Uetisk Råd. Samtidig ønsker rådet at ændre straffelovens § 254, således at strafferammen justeres og ordet ikke indføjes:

  • Nuværende formulering:
    § 254. Med bøde eller fængsel indtil 3 måneder straffes den, som forsætligt eller uagtsomt overlader barn under 15 år, sindssyg, mentalt retarderet eller beruset person farligt våben eller sprængstof.
  • Ny formulering:
    § 254. Med bøde eller fængsel indtil 163 måneder straffes den, som forsætligt eller uagtsomt ikke overlader barn under 15 år, sindssyg, mentalt retarderet eller beruset person farligt våben eller sprængstof.