Der er ikke behov for en ny nazisme

Hitler og Mussolini, omkr. juni 1940. Foto: Det Amerikanske Nationalarkiv.

I mange sammenhænge, herunder i grupper som “Danskere imod nynazisme”* på det fordummende Facebook (som Uetisk Råd støtter netop pga. dets fordummende virkning), protesteres der heftigt imod nynazismen. Uetisk Råd tilslutter sig helhjertet bekæmpelsen af enhver form for nynazisme: Nynazismen er et sammenrend af talentløse og gennemført tvivlsomme typer, der helt og aldeles er med til at fjerne fokus fra den gode, gamle nazisme.

Hvorfor indføre en ny nazisme, når man har den gamle?, spørger et uforstående Uetisk Råd, som desuden henviser til islamismen, hvis der vitterligt skulle være behov for et frisk, eksotisk krydderi på den uetiske hylde.

*) Siden affattelsen af denne bekendtgørelse har den pågældende gruppe ændret sit navn til “Danmark Imod Højreekstremisme !”, hvilket er indlysende åndssvagt, eftersom de nazister, de gerne vil bekæmpe, erklærer sig selv for venstreorienterede; således skriver DNSB på sin hjemmeside: “vi er venstreorienterede — ingen tvivl om det!”

Islamisér Det Etiske Råd

En islamiseringskonsulent (“integrationskonsulent”) ved navn Inge Liengaard mener, at der er behov for flere imamer og færre teologer i Uetisk Råds modstykke, Det Etiske Råd. Uetisk Råd støtter naturligvis enhver islamisering, og Rådet ser derfor frem til, at dets etiske modstykke snart bliver lige så islamisk som Uetisk Råd selv. At teologerne sidder i Det Etiske Råd, bl.a. fordi de har en uddannelse, der indbefatter teoretisk etik, mens imamerne har deres muslimitet som kvalifikation, er selvsagt endnu et argument for, at vægten bør forskydes i imamernes retning, understreger Uetisk Råds talsmand, mufti a-Mourrál.

Uetisk Råd kan ved samme lejlighed ikke skjule sin glæde over at se, at den pågældende islamiseringskonsulent har skrevet sit ph.d.-projekt om danske imamer netop ved Afdeling for Religionsvidenskab på “Det Teologiske Fakultet” ved Århus Universitet; dette fakultet fastslår dermed sin status som en af islams uetiske højborge i det danske samfund, og Uetisk Råd overvejer derfor at indtræde i universitetets bestyrelse.