Oprettelse af Racebevidsthedskommissionen

racer2Det er kommet Uetisk Råd for øre, at der i Storbritannien findes en “racelighedskommision”. Over for dette kan Uetisk Råd ikke lade stå til! Vi har desårsag oprettet en ny kommission ved navn Racebevidsthedskommissionen. Denne skal sørge for, at forskelsbehandling stadig vil finde sted, og at racerne ikke blandes.

Den agtpågivende læser vil muligvis indvende, at Rådet tidligere har udtalt sig imod racediskrimination, men hertil er blot at svare, at uetikkens veje er mangfoldige.

Ungdomshuset på Nørrebro

ungdomshusetUmiddelbart kunne det være fristende for Uetisk Råd at opfordre ejerne af Jagtvej 69 (“Ungdomshuset”), nemlig den tvivlsomme sekt “Faderhuset”, til at lade et nazitempel e.l. opføre på stedet.

Imidlertid er Rådet efter nøjere overvejelse nået frem til, at den nuværende situation, hvor huset holdes besat, er så uetisk i sig selv, at den ikke kan forbedres ved yderligere initiativer fra UR’s side; Rådet opfordrer derfor til status quo.

Mangel på prostituerede må løses

prostitutionUetisk Råd har tidligere beskæftiget sig med spørgsmålet om prostitution og dens betydning for udviklingen af det uetiske samfund. Ifølge Ekstrabladet viser det sig nu, til Rådets store irritation og forfærdelse, at den “gunstige” udvikling i samfundsøkonomien gør det sværere at tiltrække kvinder til denne glorværdige branche, der derfor lider under kraftig underbemanding.

På denne baggrund finder Uetisk Råd, at der (hvis man ser bort fra almindelig tvang, som desværre endnu ikke er mulig i vort samfund) kun er én mulig løsning, og det er Rådet en kilde til stor undren, at Beskæftigelsesministeriet ikke for længst har anbefalet denne: Naturligvis skal mangel på prostituerede løses på samme måde, som man løser enhver anden arbejdskraftmangel: Importér arbejdskraft fra østlandene! Hent straks nye, arbejdsomme kvinder til nærmeste danske grænseovergang!

Sæt i gang, siger Rådet.

Danske politikere findes ikke!

papfigurUetisk Råds kæmpestore pressekorps kan nu afsløre, at danske politikere i virkeligheden ikke findes! Hver gang man ser en kendt politiker i tv, i Folketinget eller sågar på valgmøder, ved vi nu, at det er det pure opspind! Som billedet ovenfor afslører, er der i virkeligheden tale om papfigurer, som har til hensigt at få os til at tro, at der vitterligt sidder folkevalgte personer til at styre vort land! Men som Uetisk Råd videre kan løfte sløret for, så er der tale om blandt andre følgende lobbyist-grupper, der enevældigt kontrollerer de forskellige magtorganer i Danmark:

  • Dansk Industri, BUPL, Dansk Folkepartis Ungdom, Islamisk Trossamfund (som Uetisk Råd støtter helhjertet) og Dansk Ornitologisk Forening m.fl.

Sidstnævnte forening har Uetisk Råd endvidere et lille mellemværende med, eftersom vi har gjort det til vort erklærede mål at bekæmpe havfugle.

Ud fra den research, som vort glorværdige pressekorps har udarbejdet, kan det endvidere oplyses, at disse papfigurer produceres af et lille vestjysk firma, hvori Arla har store aktieposter. De mange papfigurer, som fremstilles, og som løbende skiftes ud, er de derfor nødsaget til at destruere og fjerne, så befolkningen ikke har mulighed for blot at gisne om det igangværende. De mange brugte samt slidte papfigurer bliver herefter brændt, og asken smuldres ned i Arlas produkter; så næste gang du drikker mælk, så tænk lige på, at du faktisk står og drikker ham eller hende, du har stemt på.

Rapporten udarbejdet af Uetisk Råd vil ikke blive offentliggjort af uetiske årsager.

Tilføjelse, 16. august 2011:
Nu har de danske medier også opdaget historien, efter at der er gået kun knap fem år. Flot, mener UR.

Fatwa imod Dansk Folkepartis Ungdom!

fatwaEfter afsløringen af, at medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdom under en sommerlejr på Fyn har tegnet barnagtige og hånlige tegninger af islams profet, den dejligt upacifistiske og glorværdige Muhammed, udsætter Uetisk Råd hermed en fatwa mod de ansvarlige! Vi mener tillige – på linje med andre muslimske “lærde” i Mellemøsten – at kun en dødsdom over disse kan retfærdiggøre denne handling (som de mente om Jyllands-Postens tegnere).

Uetisk Råd finder dog, at handlingen er af en så tilpas barnagtig og hånlig karakter, at handlingen dermed i sig selv er en profanation af særlig grov karakter, og den umodne opførsel er selvfølgelig ligeledes eftertragtelsesværdig, og fatwaen ophæves hermed (just derfor kan visse personer i det demokratiske miljø pointere, at bekendtgørelsen er spild af tid at læse, men ikke desto mindre kan vi bare udsætte en fatwa over jer!).