Herlufsholm kan mere!

Foto: TQFFE (CC BY-SA 4.0)

Ligesom statsministeren er Uetisk Råds medlemmer bestyrtede over den utilgivelige opførsel på Herlufsholm. Afstraffelserne af eleverne har nemlig hidtil foregået usystematisk og uprofessionelt.

I Uetisk Råd kan vi tilbyde flere systematiske afstraffelsesmetoder. Der må etableres et egentligt hierarki, og der må skrues godt op for utrygheden – den utryghed, der skal til for at hærde disse unge mennesker. Hærdningen er vigtig for dem, når de engang skal handle lidt aktier, for eksempel. Og sovesalene skal ikke afskaffes; i stedet skal vi afskaffe de enkelte senge og erstatte dem med bunkepul.

Den netop afskedigede rektor har UR ansat som leder af den nye task force, der skal løse problemerne. Han har stor erfaring og, om man så må sige, en hands-on-tilgang. Han har ambitioner for skolen, som endnu ikke er blevet udlevet.

Rådet foreslår også, at præfektsystemet skal bevares. I stedet for at afskaffe det, bør præfekterne skoles i sharia, bevæbnes og pumpes op på kokain – eller mere kokain end nu, i det omfang det måtte være muligt. Hvorfor give trælår, når vi kan stene? (og her skal “stene” ikke forstås ungdommeligt, tihihihi).

Klaus Riskær Pedersen ekskluderer Klaus Riskær Pedersen

Foto: Mogens Engelund (CC BY-SA 3.0)

Efter interne magtkampe har partiet Klaus Riskær Pedersen, der ikke er så langt fra at blive opstillingsberettiget til Folketinget, besluttet at ekskludere sin stifter, formand og eneste medlem, Klaus Riskær Pedersen. Det oplyser Klaus Riskær Pedersen (partiet) til Uetisk Råds udsendte, indsatte, udsatte og indsendte medarbejdere.

Klaus Riskær Pedersen (partiet) tilføjer, at Klaus Riskær Pedersen (partiet) stadig har tænkt sig at opstille til Folketinget. “Vi finder bare en bedre kandidat end Klaus Riskær Pedersen (personen)”, siger en unavngiven talsmand for Klaus Riskær Pedersen (partiet).

Klaus Riskær Pedersen (personen) er en dansk perzon, der er kendt for mindst tre ting:

  • Han er en initiativrig iværksætter.
  • Han er flere gange dømt for bl.a. skyldnersvig.
  • Han har været næstformand for Europaparlamentets Delegation for Forbindelserne med Schweiz (i perioden 26. juli 1989 til 18. november 1990).

Klaus Riskær Pedersen (personen) har ikke afgivet kommentar, men forventes at oprette et nyt parti, når han er hjemme igen efter en længere udlandsrejse.

Som en service til læserne bringer vi her en oversigt over Klaus Riskær Pedersens (personens) hidtidige politiske karriere:

(Obs: Allerede i 2006 indsatte Uetisk Råd dog KRP som formand for De Konservative.)

Omsider bevist: Fremskridtet findes

Mange har i årevis talt om, at fremskridtet er en realitet, men det har knebet med håndfaste beviser. Nu er det imidlertid lykkedes Uetisk Råd at fremskaffe endegyldig dokumentation for, at fortiden var dårlig, mens nutiden er bedre, og fremtiden er bedst:

Rozenhoedkaai, Brugge (foto: Arcalino, CC BY-SA 3.0); Fonnesbæk Kirke (foto: Hideko Bondesen, CC BY-SA 2.5)

Således var man i fortiden kun i stand til at skabe primitive og tilbagestående miljøer som f.eks. Rozenhoedkaai i Brugge, mens man i den glorværdige modernitet har formået at frembringe skandaløse beton-lortekasser arkitektoniske mesterværker som Fonnesbæk Kirke (tegnet af Ove Neumann, 1994).

Jens Rohde – ridder af den gode tone

Foto: Europa-Parlamentet i Danmark (CC BY 2.0)

Perzonen Jens Rohde skiftede i 2015 parti med den begrundelse, at der var behov for et opgør med den rå tone i debatten.

Rohde har altid selv været kendt for en yderst respektfuld og afdæmpet debatstil. Særligt det islamiske terrorangreb på julemarkedet udbruddet af uro ved vinterårstidsfejringen i Strasbourg har demonstreret, at Missil-Rohde forstår at holde en sober og saglig stil i sine indlæg:

På denne baggrund har Ordenskapitlet for Den Gode Tones Orden besluttet at tildele hykleren Jens Rohde ordenens hellige ridderslag. Tillykke, Danmark. Tillykke, Europa.

I 2023 vil ingen danskere kunne forstå hinanden

Tegning fra Wellcome Library (CC BY 4.0)

Kombinationen af utåleligt mumleri og manglende erkendelse af behovet for høreapparater vil snart gøre det endegyldigt umuligt for danskere at kommunikere med hinanden; det viser en ny undersøgelse fra Ekspertsammenslutningen for dumme undersøgelser (Es-dur).

På den ene side taler danskerne efterhånden så utydeligt og sluger så mange endelser og er så dårlige til deres eget sprog, at selv mennesker med god hørelse kan få problemer med at afkode meningen med de uartikulerede lyde. På den anden side er der flere og flere danskere, der ikke hører ordentligt, grundet for høj lortemusik og alderdom, og som nægter at indse, at de har et problem, og i stedet foretrækker at forpeste deres omgivelser med evindeligt brokkeri over, at de ikke kan høre.

De to fænomener har hver for sig været kilde til problemer i årevis, men sammen er de ødelæggende for danskernes evne til at fatte, hvad der bliver sagt. Eksperterne vurderer således, at det allerede i 2023 vil være slut med de sidste rester af meningsfuld samtale på dansk.

Problemet er imidlertid ikke større end som så, da en anden undersøgelse fra Uetisk Råd samtidig viser, at der allerede fra omkring august 2021 ikke længere vil være nogen danskere tilbage, der har noget relevant at sige.

Steve Bannons kulturradikale tvilling fundet på Fyn

Steve Bannon (foto: Elekes Andor, CC BY-SA 4.0) og hans kulturradikale tvillingebror Stefan Banan (foto: Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Den nationalkonservative medieentreprenør Steve Bannon, der en overgang var chefstrateg for Donald Trump, viser sig overraskende at have en fynsk tvillingebror. Manden hedder Stefan Banan og bor i Munkebo (eller Munk’bo, som han selv siger).

Banan ligner Bannon til forveksling, men er alligevel hans modsætning på næsten alle områder. Den fynske bror er således kulturradikal og tilhænger af “mangfoldighed”, det vil sige mere dialog, voldskriminalitet og udflytning af arbejdspladser. Det var således Stefan B., der stod bag lukningen af Lindøværftet, viser en rapport fra Uetisk Råd, som vi selv har hemmeligstemplet.

Der er heldigvis ét sikkert kendetegn, der kan bruges til at skelne Bannon fra Banan; for mens den kontroversielle og karismatiske amerikaner er kendt for at have flere skjorter på samtidig, er dette aldrig tilfældet med den nordøstfynske Banan. “Je vi jo ik gå runt å se dååm u’, velda?”, forklarer munkebejseren opbragt.

Rådets efterretningstjeneste er i øjeblikket også ved at undersøge mulige familiebånd imellem de to iværksættere og cannabis-entusiaster Elon Musk og Klaus Riskær Pedersen (og eventuelt også Claus Ryskjær).

Integrationspakke nr. 38 – denne gang lykkes det!

Foto: Graeme Main/MOD (OGL)

Allerede i 2015 rundede Danmark integrationspakke nr. 22, og siden er det kun gået fremad med endnu flere pakker. Uetisk Råd har vundet licitationen på den seneste, som vi har navngivet Integrationspakke nr. 38, fordi vi anslår, at det må være deromkring.

Pakken er udarbejdet efter dybdeborende analyser af hele problemfeltet, og Rådet er derfor stolt af at kunne præsentere den ekstremt omfattende plan, der i sin helhed består af følgende punkter:

  • Det er ikke nok at give håndtryk, når man tildeles dansk statsborgerskab. Samleje med den stedlige borgmester vil fremover være minimumskrav for at opnå indfødsret i Danmark.
  • Der er behov for flere integrationsplaner.
  • Det var alt.

Rådet vurderer, at ovennævnte initiativer eventuelt kan suppleres med flere dialogbænke, såfremt der måtte være flere penge tilbage i statskassen, når skattevæsnet m.fl. er færdige med at dele ud af dem til svindlere i ind- og udland. En undersøgelse heraf ventes afsluttet inden udgangen af indeværende århundrede.

Uetisk topkarakter til Trump-kritisk teater

Foto: Diverse mennesker

Et teaterstykke baseret på Anne Franks dagbog skal i USA opføres i en nyfortolkning.

I den nye version har instruktøren, Stan Zimmerman, foretaget enkelte subtile og ubetydelige ændringer. Således handler værket ikke længere om en lovlydig familie, der uden skyld bliver jagtet i deres eget land af en fremmed besættelsesmagt og til sidst sendt i døden i en nazistisk udryddelseslejr – nej, i stedet handler den nye udgave om en gruppe illegale indvandrere, der af de demokratisk kontrollerede immigrationsmyndigheder bliver forsøgt hjemsendt fra det land, som de ulovligt er rejst ind i. Kort sagt er der ikke ændret noget afgørende.

Folkene på Dorie Theater i Los Angeles har heller ikke pillet ved den centrale pointe i Anne Franks historiske værk fra Anden Verdenskrig: nemlig at Donald Trump er rigtig dum.

Uetisk Råds anmeldere, der i lighed med de fleste andre kulturanmeldere ikke har set stykket, tøver ikke med at tildele det 6 ud af 6 mulige jødestjerner.

Som en særlig bonus kan vi løfte sløret for en indlagt sang i stykket. Nazitroppernes oprindelige, klamme sangtekst lød “Der kom en kæmpe nazihær og tog den lille jødemær”, men efter de mikroskopiske ændringer i historiens præmisser lyder teksten nu i stedet: “Der kom en mellemstor gruppe føderale grænsebetjente og anholdt latina-pigen for overtrædelse af de amerikanske immigrationslove”. Som det ses, er ikke engang versemålet ændret.

din stemme i et sygt, sygt samfund!