Kategoriarkiv: kommentarer

Nyt håb for de dumme

naesepillerEn medicinstuderende fortæller, at hun fik en middelmådig studentereksamen – ikke fordi hun var dum, men fordi hun var et dovent svin. Det leder hende frem til konklusionen: Man kan godt fejle i gymnasiet uden at være dum.

Uetisk Råd vil imidlertid gerne påpege en overset faktor: Man kan også godt være dum uden overhovedet at gå i gymnasiet. Så det behøver de dumme ikke bekymre sig om.

Holger og Knut

mads_christensen_holgerDen 3-årige Holger, der vandrede alene i en skov i et døgn og herefter blev genforenet med sine forældre, bliver af den homoseksuelle “livsstilsekspert” Mads Christensen kaldt “den nye Knut” med henvisning til den tyske isbjørn, der ligesom lille Holger blev kendt verden over.

Uetisk Råd finder Mads Christensens udtalelse ret bizar – hvorfor skulle Holger blive forstødt af sin mor og siden dø af et epileptisk anfald som 4-årig? – men slår sig til tåls med, at Mads Christensen ved bedst.

Guttermanden Saddam!

saddamPå hjemmesiden fritirak.dk kan man læse, at Saddam Hussein er en guttermand! Dejligt med positive kommentarer om diktatorer, mener Uetisk Råd (selvom vi kan lide diktatorerne for det negative, de står for). Desuden påstår foreningen Komiteen for et Frit Irak, at den kæmper for den irakiske befolknings interesser ved at bakke op om Saddam Hussein. Dette er desuden uetisk korrekt, idet folket generelt set har været lettet over at komme af med tyrannen.

Dette munder ud i devisen: Hvad færrest har interesse i – gennemfør da dét!

Manderlay – en forkert kritik

trierLars von Trier kritiserer i sin nyeste film amerikanske samfundsforhold fra i dag til 30’ernes apartheid-lignende etniske adskillelser af sorte og hvide. Uetisk Råd finder, at instruktøren fremstiller disse forhold korrekt, mens vi stiller os uforstående over for den måde, hvorpå Trier i samme film retter en kritik mod dette system. Det fungerede jo perfekt?!

Desuden har Lars von Trier åbent sagt, at han stemmer Enhedslisten. Dette er der delte meninger om i Uetisk Råd. På den ene side er det ofte pacifistiske parti betonhumanistisk, men omvendt har “prominente” politikere som aaenFrank Aaen støttet Sovjetunionen – et land som Uetisk Råd anser som forjættet. Videre har Trier kaldt George W. Bush for “et røvhul”. Uetisk Råd elsker denne sprogbrug, men vi er igen splittet mht. den amerikanske præsident. For vi ønskede en krig i Irak, men al hans snak om demokrati… Føj!, siger Rådet. Men holdningen er i Uetisk Råd, at sådanne diskussioner ville være overflødigt i et samfund uden kunst.

Vegetarisme

skeletTil Rådets store forargelse findes på hjemmesiden tarbesen.dk en grinagtig remse af “fordele” ved vegetarisme.

Som et led i Uetisk Råds program om bedre oplysning til borgerne er her kommentarer til et udpluk af argumenterne.

 • Du undgår at medvirke til drab på dyr.
  – Forkert. Du medvirker til en bekræftelse i, at mennesket er jordens herskere. Hvad er der galt med det?
 • Alene den dårlige karma ved at være årsag til dyrs lidelser og kummerlige liv er årsag til mange sygdomme og ulykker for kødspisere. Husk, at alt hvad man gør mod andre, herunder dyrene, danner grundlag for den skæbne, man selv senere kommer ud for.
  – Som kødspiser kan du med god smag i munden (evt. Kabanos?) grine af ovenstående argument.
 • Vegetarisk mad er flottere.
  – Nej:
  raadden
 • Den smager også bedre.
  – Nej.
 • Som vegetar er du i praksis og ideologisk med til at gøre jagt usmart.
  – Nej, vegetarer er usmarte – jo flere vegetarer desto flere unge i jagtmiljøet:
  ungdom
 • Ved at spise en føde, der stammer fra den nederste del af fødekæden, undgå du alle de giftstoffer, der ophobes i dyrene.
  – Ved at spise normalt, mindskes risikoen for at blive så DUM, at man ikke kan stave.
 • Kvægopdræt betyder store tab af god muldjord verden over. Nogle mener endda, at kødspisning har en væsentlig del af skylden for regnskovenes forsvinden.
  – Regnskovens forsvinden skyldes, at vegetarer verden over har spist af den. (Og desuden hylder Rådet den ækle skovs forsvinden fra denne jord, omendskønt det dog ville være bedre, om svær(d)industrien og ikke vegetarerne var bagmænd.)
 • Det femte bud lyder: “Du må ikke slå ihjel”, og ikke: Du må ikke slå mennesker ihjel”
  – Hvorefter Gud slagtede uhensigtsmæssigt mange lam i løbet af testamenterne (hvilket Uetisk Råd naturligvis billiger.)
 • Vegetarisme fører til et mere humant samfund, hvor egoisme gradvist afløses af kærlighed til alle medskabninger.
  – Forkert. Som her påvist, fører vegetarisme til et hadefuldt samfund (hvilket Uetisk Råd i øvrigt går ind for, men ikke på vegetarernes præmisser!, red.)
 • Vegetarisme er udtryk for medlidenhedsevne over for dyr.
  – Vegetarisme er et udtryk for uvidenhed over for tilværelsen.
 • Spiser man kød, kan man ikke samtidig være medlem af Dyrenes beskyttelse uden at være dobbeltmoralsk.
  – Er man vegetar, kan man ikke samtidig ånde. For støvmider (“søde uskyldige dyr”) dør, når de indåndes. (Og hvem siger, at man skulle være medlem af en så gammelkommunistisk og bøsset organisation som Dyrenes Beskyttelse?)
 • Da vegetarisme er væsentlig sundere end kødspisning, kunne samfundet spare store summer på sygdomsbekæmpelse, hvis en stor del af befolkningen blev vegetarer. Det er bedre at forebygge end at helbrede.
  – Hvis vegetarer stoppede med at ånde, ville de spare samfundet for millioner, da de ofte er nogle dovne venstreorienterede samfundsnassere.
 • Kødspisning er destruktivt – en skændselsgerning.
  – Kødspisning er konstruktivt – en kendsgerning.
 • Kødspisning er ligspisning.
  – Vegetarisme er undvigelse af ligspisning.

Uetisk Råds ernæringseksperter har desuden lavet en alternativ madpyramide – perfekt som plakat i den uetiske institution:

madpyramide

I forlængelse af ovenstående tilføjer et fremtrædende rådsmedlem:
Vi i Uetisk Råd er derimod en del af “bevægelsen” af animalister, som udelukkende foretrækker at spise kød; på denne måde fremstår ovenstående analyse da også sandfærdig. Uetisk Råd vil i den anledning gerne konkludere, at vegetarisme beror på en betondyrevenlig tankegang, som må og skal udryddes. Dyrene hører til i folks maver – og ikke omvendt! (De må heller ikke leve i fred – haps! siger Uetisk Råd.)

Rådet hylder samtidig Prins Henrik for at være frådende animalist, og Rådet er begejstret over Kina, der har givet verden det vidunderlige begreb kattefrikadeller, der passer glimrende ind i den ovenfor nævnte madpyramide.

Pave Benedikt XVI

benediktEt himmelråbende glædesbrøl opstod spontant, da nyheden om konklavets valg af kardinal Joseph Ratzinger nåede Uetisk Råds lokaler. Paven har en glorværdig fortid i et berømt tysk spejderkorps, og er om muligt endnu mere konsekvent i sin fortolkning af Guds ord – en god leder fra et godt land. Den nye pave fordømmer blandt andet homoseksualitet, er varm fortaler for cølibatet samt stærk modstander af kvindelige præster. Uetisk Råd kan således få opbakning til vore diskussioner af fremtidens samfund, og det glæder Uetisk Råd endnu mere, at den nye pave synes at sætte handling bag ordene, eftersom han i kraft af sit engagement i datidens Tyskland har erfaring med uetik i modsætning til adskillige betonhumanister i kirkesamfundet.

Et rådsmedlem har fremsat følgende mindretalsudtalelse:
Jeg må i denne sag om den nye pave erklære mig uenig med det øvrige råd. Jeg mener, at den nye pave er ALT for for blødsøden og inkonsekvent; han vil jo fx ikke gå ind for mord og/eller et nyt korstog. Jeg blev midlertidigt glad for at høre, at et tidligere Hitlerjugend-medlem og soldat for Det Tredje Rige skulle være ny pave; dernæst blev jeg skuffet, for det var nemlig lovpligtigt for unge drenge at være med i Hitlerjugend, ligesom han deserterede fra tyske hær. Alt dette kommer jo til at betyde, at vi ikke kan se frem til at opleve et jernkors hænge på pavedragten eller en genåbning af Hitlerjugend under den katolske kirke.

(Uetisk Råd kan desuden kun betragte den nye paves fortid som leder af Troslærekongregationen som en positiv faktor, idet denne kongregation blot er et moderne navn for den gamle, hæderkronede Inkvisition!)

Dronningens bog

margretheEfter at en journalist fra Jyllands-Posten har skrevet en bog om dronningen, hvori sidstnævnte udtaler et ønske om, at vi skal give islam et modspil, kan Uetisk Råd ikke andet end at udtrykke vort ønske om en kraftig justering af denne opfattelse. Hvad med at give protestantismen et modspil? Vi mangler samfunds- og kulturberigende elementer, som indgår i islam: I flæng kan nævnes æresdrab, en rettelig underkuelse af kvinder, totalitær tankegang mv.

Uetisk Råd har kun i en vis grad lagt skjul på vort ønske om at katolicere Danmark. Kun igennem denne del af kristendommen kan vi gøre op med den betonhumanistiske tilgang til tingene, som vi har været pint af siden den demokratiske grundlovs indførelse i 1849.

Det bemærkes, at andre former for protestantisme, f.eks. calvinisme, også kunne bruges i denne sammenhæng; Uetisk Råds holdning til valg af statsreligion defineres således ikke (kun) af dogmatik og fordomme, men også en generel overvejelse om, hvad der i højest muligt omfang vil bibringe mennesker ulykke, sorg og fortrædeligheder.