Tag-arkiv: industri

Investér uetisk!

investeringUetisk Råd holder meget af medierne, hvis journalister gennemgående er uvidende, fordrejende og fordummende og således bidrager til at undergrave demokratiet. I dag kan Rådet i samarbejde med Berlingske Tidende præsentere en liste over uetiske investeringsobjekter: 10 uetiske måder at tjene penge på, så læs med her, hvis du gerne vil have dine cubanske pesos til at yngle:

 • Bloddiamanter
 • Elfenben
 • Køb af (andre menneskers) livsforsikring
 • Kinesisk medicin – f.eks. næsehornshorn
 • Tibetansk antilopepels
 • Sweatshops
 • Olie
 • Investeringer i våbenindustrien
 • Hvalfangst
 • Opkøb af ejendomme på tvangssalg

Listen er ikke perfekt; f.eks. er investeringer i våbenindustrien jo ikke i sig selv uetiske, men Rådet er dog stadig tilfreds med listen og vil glæde sig over bevidstheden om at handle uetisk, når rådsmedlemmerne hver tirsdag er ude for at købe tibetanske antilopepelse.

Børn er reservedele

reservedeleDet Etiske Råd mener ikke, at børn skal bruges som reservedele, eksempelvis ved at forældre får flere børn for at få nye organer til at lappe på de gamle, fejlbehæftede børn.

Uetisk Råd er naturligvis helt enigt i, at man ikke bør hjælpe børn, der lider af organsvigt eller livstruende sygdomme, men rent bortset herfra er der mange andre gode muligheder for at anvende børn som reservedele (samt råvarer og arbejdskraft), f.eks. i industrien. Hvis en maskine bryder sammen pga. en defekt komponent, må man sørge for at have rigeligt med børn på reservedelslageret, så man hurtigt kan sætte et nyt ben e.l. ind i maskinen; derved formindskes produktionstabet, og profitten øges. Børn og profit går fint i spænd, synes Uetisk Råd, og det er samtidig kun rimeligt, at børnene yder noget for de mange ressourcer, som de franasser det øvrige samfund.

Nedlæg eller islamisér landsbyer

landsbyDet er til Uetisk Råds store glæde at høre om den yderst positive udvikling i Nordjylland, hvor landsbyer affolkes og husene efterlades tomme. Lektor og forsker i byplanlægning ved Ålborg “Universitet”, Jørgen Møller, udtaler, at landsbyer, der ingen fremtid har, skal afmonteres. Dette kan Uetisk Råd kun være enig i. Lad moderniteten sejre og fremskynd en udvikling, hvor hele befolkningen lever i storbyernes os og industri. Vi har ikke brug for små naturlige samfund; vi har brug for at leve i fremmedgørende omgivelser!

Den eneste rimelige grund til at bibeholde landsbyer ville være, hvis de kunne fyldes med muslimske beboere, der derved kunne komme til at dominere landet, på samme måde som de dominerer byen; på denne vis ville de mange muslimske børn også på længere sigt medføre, at landsbyerne over hele landet voksede sammen til én stor slumby, hvor fremmedgørelse, vold og anarkistisk/totalitært kaos/sharia præger den uetiske dagligdag. Lad minareter rejse sig overalt! Lad Allahs fred sænke sig over resterne af vort land!

Våben som gulerod!

bevaebnet_politiRigspolitiet skriver blandt tre ting på deres hvervekampagne til politiskolen, at man bliver udstyret med tjenestepistol. Derved fremhæver kampagnen det efterstræbelsesværdige i en våbenkulturel videreudvikling af samfundet i tråd med, hvad vi oplever i det multikulturelle paradis USA. Tidligere politianklager og nuværende forsvarsadvokat Hugo Steinmetz udtaler desvedrørende:

 • “Det er helt vildt, at de reklamerer for en pistol. Reklamer sigter efter en målgruppe, og når man bruger ordet tjenestepistol, henvender man sig til folk, der tænder på revolvere. I det store billede over en længere periode vil det her højne skydeniveauet i politiet.”

Forsvarsadvokaten rammer plet i sin analyse, og af samme grund støtter Uetisk Råd denne kampagneform. Flere skudsårede og dræbte vil gavne væksten, eftersom sygehusene skal rumme flere ofre og patienter mv. Desuden vil kantinen på sygehuset ikke have kapacitet til at producere mad til alle patienterne, og af den grund må sygehuset bestille mad hos lokale madproducenter osv. osv. osv., hvilket alt sammen vil dræne sundhedssektoren for kapital og overlade det fattige svin til markedets og industriens luner.

Våben i samfundet er en forudsætning for vækst, mener Uetisk Råd!

Bro over Kattegat – og andre steder!

motorvejDet drøftes i disse dage, om der skal bygges en bro fra Jylland til Sjælland. Uetisk Råd er umiddelbart imod dette grundet vores anti-pendlerholdning.

Dog er der væsentlige aspekter ved at cementere den cementering, som foregår i det ganske land, hvor flere og flere naturskønne områder plastres til med motorveje og parkeringspladser. Det er vigtigt for samfundsøkonomien, at der kommer fortsat industriel vækst, og så må naturen føje sig. Særligt diskussionen om en motorvej plantet tværs igennem det naturskønne område omkring Gudenåen ved Silkeborg må og skal gennemføres, for at det bliver muligt for industrien at transportere hæmningsløst mange varer rundt – for pengenes skyld. Derfor må “statsminister” Anders Fogh Rasmussens modstand mod dette betegnes som en svag stillingtagen til ulykkelig ulempe for kapitalens udnyttelse af mennesker.

Natur er kun for svanser, mener Uetisk Råd!

Profit på børn – det eneste værdige

babyindustriVenstres Ungdom redegør i en artikel for, at det grundlæggende er en god ting at tjene penge på børnepasning. “Ofte vil man blive mødt med argumenter om, at det er uetisk at tjene penge på børnepasning og at det vil blive dyrere hvis der ‘skal være plads til profit’.” Og det er netop hvad Uetisk Råd vil gøre! Børnepasning er helt grundlæggende et område, hvor uetikken må og skal gennemstråle en institution, som har med “de små puslinge” at gøre. Uetisk Råd opfordrer blandt andet til, at man kan tjene penge igennem børnearbejde m.m., m.m.!

Uetisk Råd vil også se med stor glæde på ethvert forslag om – som i Kina – at anvende spædbørn som gødning i landbruget. Derved kan vi få sunde køer, der kan give mælk til Mellemøstens tørstige rigmænd, hvorved profitten maksimeres!

Tilføjelse, 22. maj 2007:
Den herlige Venstreungdom mener nu, at også landets skoler skal kommercialiseres. Sæt i gang, udtaler Uetisk Råd.

Globaliseringsrådet

nationaliseringsraadetStatsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har nedsat et råd, kaldet Globaliseringsrådet, bestående af fremtrædende erhvervsledere og andet godtfolk, som skal råde regeringen mht. hvad denne fremover skal foretage sig for at imødekomme forskellige udfordringer i bl.a. konkurrenceøjemed.

Uetisk Råd er som tidligere beskrevet imod globalisering (undtagen hvis denne kan føre til fremmedgørelse og islamisering). Vi har derfor lavet et alternativt råd, hvilket får betegnelsen Nationaliseringsrådet. Dette råd vil bestå af militærjuntafolk fra Sydamerika, ny- og gammelnazister og -fascister, Bjarne Riis, Republikken Zimbabwes præsident Robert Mugabe og endelig de to administrerende direktører Lars Larsen (Jysk Sengetøjslager) og John “rich pig” Wallace (Capitalist Industries, Inc.)

Disse prominente personligheder vil altså fremover udarbejde materiale, som Uetisk Råd på vegne af Nationaliseringsrådet vil overgive til den danske statsforvaltning. Den fremtrædende og nu desværre forhenværende statsleder, stats- og guttermanden Saddam Hussein, der er kendt for sine rationelle og (u)tiltalende ledelsesprincipper, vil blive tilknyttet Nationaliseringsrådet som ekstern konsulent.

Visse aspekter af globaliseringen er dog naturligvis at betragte som eftertragtelsesværdige, herunder den totale nedbrydning af kultur og traditioner i den frie handels navn, den globale handel med kvinder til prostitution og ikke mindst lim-industriens transnationale afsætningsmuligheder.

Rig uetisk mand udtaler sig

jrwp“Jeg blev rigtig rig, da jeg indså, at man ikke kan blive rig ved at være blødsøden og næstekærlig. Næ, nej! Man skal udnytte nogle andre mennesker på det groveste, før det kan betale sig. Og se på mig. Jeg har en Spice Girl som kone; tre biler og et dusin køer!”

Således begynder John “rich pig” Wallace sine udtalelser omkring sine umådelige rigdomme, som beror på afkastet fra fire store fabrikker placeret i det “mørke” Mellemamerika, hvor årslønnen er lavere, end hvad en gennemsnitlig 15-årig opvasker fra Danmark får om dagen. Regionen er nøje udvalgt, da John “rich pig” Wallace ikke har skrupler over at udnytte, at området her er kendt for børnearbejde, trange arbejdsvilkår og voldsomme klasseskel, hvor proletariatet lever under dårligere vilkår, end den danske arbejderklasse gjorde før 1890.

“Da jeg var lille, drømte jeg altid om at få en kone med store patter, et par Cadillacs og et hus, som skal fyldes op med store fjernsyn, stereoanlæg, slaver og flere nøgne piger. Jeg har altid været en kapitalist-fan. Penge er livet. Det er kærlighed ikke”, ytrer han.

Herefter fortæller John “rich pig” Wallace om en barndom fuld af had og vold; hans far var således en højt profileret direktør i en virksomhed, som igennem flere år måtte gennemgå mange retssager grundet skattesvig, udnyttelse af arbejdskraft samt miljøforurening. Derhjemme afreagerede faderen ved at slå sønnen John samt på hans kæledyr, geden “Shitbreak”, som også John selv yndede at slå på. Lille John og geden Shitbreak såvel som den bylde-befængte kæle-køter (halvt rottweiler, halvt hyæne) “Uncle Alphonso” var et yndet mål for faderens perverterede seksuelle overgreb.

“Disse oplevelser gjorde mig stærk og lærte mig således, at man skal være kold og kynisk for at leve. Dette gjorde altså, at jeg til sidst valgte at blive tøj-, lim- og våbenproducent, og at mine produkter skulle produceres i et fattigt land med dårlige kår.”

– Gjorde det ondt da din fader slog dig? – Og i så fald, hvor ondt på en skala fra 1 til 10?

“Hmm… Jeg bed det i mig… Men jeg vil sige at det nok ligger på en ren 10’er. Han slog hårdt. Meget hårdt. Nogle gange brugte han sågar en spade!”, griner John Wallace og fortsætter: “Det vækker minder, det gør det. Gode som dårlige. Jeg har lært af det – og jeg handler på samme vis over for mine børn og medarbejdere.”

Herfra må John “rich pig” Wallace forlade Uetisk Råds udsendte medarbejder i virksomhedens hovedkontor i Californien. Et kontorkompleks prydet med plakater af store mænd igennem tiderne, herunder den gamle South Carolina-senator, som meldte staten ud af den amerikanske union for at bevare slaveriet tilbage i 1800-tallet. John “rich pig” Wallace sender dog en særlig hilsen til det danske Råd:

“Fortsæt arbejdet. Vi vinder en dag.”

Og det håber vi.

Børn og fodboldentusiasme – uetik på lægterne!

boerneraadBørnerådet advarer forældre mod at melde deres børn ind i fanklubber grundet den “ubehagelige” retorik, som florerer blandt ophidsede fodboldfans på danske stadions. Der er eksempler på smædesange, hvor modstanderhold og -fans svines til med ubehagelige tilråb.

Uetisk Råd er ikke i tvivl: Boykot Børnerådet! Siden hvornår har de kunnet udtale sig om noget fornuftigt? Der skal ikke være et råd bestående af humanistiske smagsdommere, som vil børn det bedste. Børn hører hjemme på fabrikker og i militæret. Og smædesangene er med til at “uddanne” dem til at blive gode samfundsborgere, fordi disse sange lærer dem, hvordan virkeligheden er. Had er ikke negativt, det er en fordelagtig drift.

Vegetarisme

skeletTil Rådets store forargelse findes på hjemmesiden tarbesen.dk en grinagtig remse af “fordele” ved vegetarisme.

Som et led i Uetisk Råds program om bedre oplysning til borgerne er her kommentarer til et udpluk af argumenterne.

 • Du undgår at medvirke til drab på dyr.
  – Forkert. Du medvirker til en bekræftelse i, at mennesket er jordens herskere. Hvad er der galt med det?
 • Alene den dårlige karma ved at være årsag til dyrs lidelser og kummerlige liv er årsag til mange sygdomme og ulykker for kødspisere. Husk, at alt hvad man gør mod andre, herunder dyrene, danner grundlag for den skæbne, man selv senere kommer ud for.
  – Som kødspiser kan du med god smag i munden (evt. Kabanos?) grine af ovenstående argument.
 • Vegetarisk mad er flottere.
  – Nej:
  raadden
 • Den smager også bedre.
  – Nej.
 • Som vegetar er du i praksis og ideologisk med til at gøre jagt usmart.
  – Nej, vegetarer er usmarte – jo flere vegetarer desto flere unge i jagtmiljøet:
  ungdom
 • Ved at spise en føde, der stammer fra den nederste del af fødekæden, undgå du alle de giftstoffer, der ophobes i dyrene.
  – Ved at spise normalt, mindskes risikoen for at blive så DUM, at man ikke kan stave.
 • Kvægopdræt betyder store tab af god muldjord verden over. Nogle mener endda, at kødspisning har en væsentlig del af skylden for regnskovenes forsvinden.
  – Regnskovens forsvinden skyldes, at vegetarer verden over har spist af den. (Og desuden hylder Rådet den ækle skovs forsvinden fra denne jord, omendskønt det dog ville være bedre, om svær(d)industrien og ikke vegetarerne var bagmænd.)
 • Det femte bud lyder: “Du må ikke slå ihjel”, og ikke: Du må ikke slå mennesker ihjel”
  – Hvorefter Gud slagtede uhensigtsmæssigt mange lam i løbet af testamenterne (hvilket Uetisk Råd naturligvis billiger.)
 • Vegetarisme fører til et mere humant samfund, hvor egoisme gradvist afløses af kærlighed til alle medskabninger.
  – Forkert. Som her påvist, fører vegetarisme til et hadefuldt samfund (hvilket Uetisk Råd i øvrigt går ind for, men ikke på vegetarernes præmisser!, red.)
 • Vegetarisme er udtryk for medlidenhedsevne over for dyr.
  – Vegetarisme er et udtryk for uvidenhed over for tilværelsen.
 • Spiser man kød, kan man ikke samtidig være medlem af Dyrenes beskyttelse uden at være dobbeltmoralsk.
  – Er man vegetar, kan man ikke samtidig ånde. For støvmider (“søde uskyldige dyr”) dør, når de indåndes. (Og hvem siger, at man skulle være medlem af en så gammelkommunistisk og bøsset organisation som Dyrenes Beskyttelse?)
 • Da vegetarisme er væsentlig sundere end kødspisning, kunne samfundet spare store summer på sygdomsbekæmpelse, hvis en stor del af befolkningen blev vegetarer. Det er bedre at forebygge end at helbrede.
  – Hvis vegetarer stoppede med at ånde, ville de spare samfundet for millioner, da de ofte er nogle dovne venstreorienterede samfundsnassere.
 • Kødspisning er destruktivt – en skændselsgerning.
  – Kødspisning er konstruktivt – en kendsgerning.
 • Kødspisning er ligspisning.
  – Vegetarisme er undvigelse af ligspisning.

Uetisk Råds ernæringseksperter har desuden lavet en alternativ madpyramide – perfekt som plakat i den uetiske institution:

madpyramide

I forlængelse af ovenstående tilføjer et fremtrædende rådsmedlem:
Vi i Uetisk Råd er derimod en del af “bevægelsen” af animalister, som udelukkende foretrækker at spise kød; på denne måde fremstår ovenstående analyse da også sandfærdig. Uetisk Råd vil i den anledning gerne konkludere, at vegetarisme beror på en betondyrevenlig tankegang, som må og skal udryddes. Dyrene hører til i folks maver – og ikke omvendt! (De må heller ikke leve i fred – haps! siger Uetisk Råd.)

Rådet hylder samtidig Prins Henrik for at være frådende animalist, og Rådet er begejstret over Kina, der har givet verden det vidunderlige begreb kattefrikadeller, der passer glimrende ind i den ovenfor nævnte madpyramide.