Arbejde skal kunne betale sig – for staten

Lars Løkke Rasmussen og Fredrik Reinfeldt
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org (CC BY 2.5 dk)

Uetisk Råd kommer Lille-Lars og resten af regeringen til undsætning med et forslag til, hvordan man kan reformere skattesystemet. Meningen er, at det skal kunne betale sig at arbejde – altså betale sig for staten, at folk arbejder. Det gør det jo allerede, eftersom folk betaler skat af deres indkomst og af utallige andre ting, men ikke nok, mener et samlet Råd.

Vi foreslår derfor, at Danmark som sædvanlig følger foregangslandet Sverige, hvor forfattersken Astrid Lindgren i 1976 betalte hele 102 % i skat af sin indkomst. Eller udtrykt, så også studerende fra danske universiteter kan forstå det: Hver gang hun tjente 100.000 kr., betalte hun 102.000 kr. i skat. Svenske kroner, ganske vist, men alligevel.

Satsen kan/skal selvfølgelig sættes endnu højere, men princippet er i hvert fald rigtigt, mener UR.

Intet samleje uden samtykke

Statsforvaltningen er allerede godt i gang med at behandle de indgivne samtykkeerklæringer. Foto: Pizarros (CC BY-SA 3.0)
Statsforvaltningen er allerede godt i gang med at behandle de indgivne samtykkeerklæringer. Foto: Pizarros (CC BY-SA 3.0)

De Radikale har fremsat forslag om at gøre et seksuelt forhold, der ikke bygger på begge parters erklærede samtykke, strafbart.

Uetisk Råd har tidligere erklæret sig som modstander af kærlighed i enhver form, hvorimod voldtægt af Rådet anses for en mangfoldighed.

UR mener dog, at forslaget rummer et stort potentiale for yderligere bureaukratisering af den menneskelige tilværelse, og Rådet har derfor i samarbejde med Morten Østergaard udarbejdet følgende formular, der fremover skal udfyldes, indsendes og godkendes inden det påtænkte seksuelle forholds påbegyndelse.

Samtykkeerklæring inden indgåelse og eksekvering af seksuelt forhold (“samlejeerklæring”)
Såfremt der er tale om flere end to personer, indgives særskilt bilag med tilsvarende oplysninger for de pågældende.
Fulde navn Person 1:
Person 2:
Cpr-nummer Person 1:
Person 2:
Adresse Person 1:
Person 2:
Er parterne gift? __ Ja
__ Nej
__ Ja, men ikke med hinanden

Hvis andet end ja: Ansvars- og omsorgserklæring for opnåelse af fælles forældremyndighed over eventuelle børn, der fødes uden for ægteskab som resultat af det seksuelle forhold, indgives til personregisterføreren (kirkebogsførende sognepræst, i Sønderjylland dog fødselsregistreringskommunen) senest 14 dage efter barnets fødsel (jf. lovbekendtgørelse nr. 1817 af 23. december 2015 (Børneloven)).

Må den ene eller begge parter foranstalte fotografisk dokumentation af forholdet? __ Ja

__ Nej

__ Ja, men ikke video

(NB: Der ifaldes strafansvar, såfremt der herved sker overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 1016 af 4. juli 2016 (Straffeloven), § 226 (pornografisk optagelse af personer under 18 år) eller § 227 (medvirken hertil)).

I bekræftende fald: Hvem tilhører ophavsretten til det producerede materiale?

__ Part 1

__ Part 2

__ Fælles ophavsret

(Erklæringen afgives i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014 (Ophavsretsloven) som ændret ved lov nr. 321 af 5. april 2016 om kollektiv forvaltning af ophavsret).

Har begge parter afgivet tilfredsstillende helbredsoplysninger af relevans for forholdet (herunder (men ikke begrænset til) impotens, kønssygdomme, hjerteproblemer mv.)? __ Ja

__ Nej

__ Nej, men vi tager chancen

Er forholdet kommet i stand ved finansiel transaktion og/eller med henblik på den ene parts fiskale gevinst? __ Ja

__ Nej

__ Egentlig ikke, men det var nogle dyre drinks, og part ___ frygter, at forholdet på længere sigt vil påføre ham betydelige udgifter.

Hvis ja:

Har betalingsmodtageren afgivet tilfredsstillende dokumentation for registrering og indbetaling af B-indkomst (honorar) eller moms (egentlig erhvervsdrift)?

__ Ja

__ Nej

Hvis ja: Anfør momsregistrerings- og cvr-nummer:

(Særskilt bilag for transaktionen bogføres).

Underskrift

Undertegnede erklærer og bekræfter, at det ovenfor beskrevne forhold finder sted frivilligt og uden enhver form for tvang

 

 

Underskrift 1

 

 

Underskrift 2

Dato Dato
Vitterlighedsvidner
 

 

Vidne 1

 

 

Vidne 2

Dato Dato
Erklæringen afgives under strafansvar og indsendes i to enslydende eksemplarer til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. Forholdet er strafbart, indtil Statsforvaltningen har meddelt godkendelse af de indgivne erklæringer. Statsforvaltningens kendelse kan indbringes for domstolene.

 

Stop racistisk dæmonisering af Pokémon!

Der er plads til alle i haven. Foto: Arne List (CC BY-SA 2.0)
Der er plads til alle i haven. Foto: Arne List (CC BY-SA 2.0)

En professor ved navn Birgitte Possing beklager sig i Politiken over, at Pokémon Go-spillere har invaderet Det Kongelige Biblioteks ellers så fredelige have i København, hvor de tramper rundt og gør livet surt for havens oprindelige befolkning. Jagten på de små digitale monstre medfører skader for tusindvis af kroner på den engang så smukke og velplejede have, hedder det i professorens kritik.

Uetisk Råd tager skarpt afstand fra professorens og Politikens generaliserende og hadefulde udtalelser, som vi ikke vil tøve med at stemple som klokkeklar racisme. I det usmagelige forsøg på at opildne den indre svinehund glemmer Politiken og professoren, at den hensynsløse jagt på Pokémon-væsner grundlæggende repræsenterer et ønske om indre fred og spiritualitet; og vi må derfor ikke dæmonisere alle Pokémon-jægerne, bare fordi der er nogle larmende og utålelige vandaler blandt dem.

At en lille minoritet (ca. 99 %) af spillerne har misforstået Pokémons fredsbudskab, skal ikke ligge de resterende spillere til last. Uden selv at være Pokémon-spillere kan vi i Rådet således godt tillade os at fastslå, at det er de hærgende bøller, som har misforstået Pokémons egentlige budskab. Vi vil dog også på samme tid påpege, at der er lige så mange fortolkninger af Pokémon, som der er Pokémon-spillere, ja måske endda flere!

Jagten på Pokémon-figurer, der er meningen med Pokémon, har nemlig intet med Pokémon at gøre. Husk på, at før Pokémon havde kvinder faktisk endnu færre rettigheder end nu! Og endelig skal vi heller ikke glemme korstogene.

Skam jer, Politiken!

Hvorfor ringer folk altid, mens man er i bad?

Foto af paven: Christoph Wagener (CC BY-SA 3.0)
Foto af paven: Christoph Wagener (CC BY-SA 3.0)

De, kære læser, har sikkert prøvet at komme ud fra badet eller toilettet for at opdage, at en hel masse mennesker har ringet til Deres telefon, mens De ikke var i stand til at tage den. “Nej, jeg plejer at have telefonen med på toilettet”, svarer læseren sikkert.

Ikke desto mindre kender de fleste til problemet: Man er parat til at tage telefonen hele dagen – undtagen i nogle få minutter, hvor alle opkaldene naturligvis vælter ind. Og lægger folk en besked på telefonsvareren? Nej, de ringer tilbage, når næste ubelejlige øjeblik byder sig. Og hvis man selv ringer tilbage, får man fat i en anden, der ikke ved noget om spørgsmålet.

Der er en helt klar grund til, at det er sådan: Uetisk Råd har i samarbejde med Echelon-netværket (hvis De husker det) og den katolske kirke overtaget det danske telenet. Ved hjælp af omfattende overvågning af befolkningen (igennem webkameraer, mobilhacking og almindelig spionage) kan Rådet holde styr på, hvornår det passer dårligst, at folk ringer, hvorefter UR’s tankekontrolsystemer får alle idioterne til at begynde deres opkald.

Jo, den er god nok.

Voldtægt er mangfoldighed

voldtaegt_er_mangfoldighedVed en beklagelig fejl har Østre Landsret nu igen gjort det strafbart at begå gruppevoldtægt mod nærmest bevidstløse personer, hvilket byretten ellers havde et langt fornuftigere syn på.

Trist, mener Uetisk Råd, men til gengæld er der inspiration at hente fra foregangslandet Tyrkiet, hvor man nu vil ophæve den seksuelle lavalder. Begrundelsen er, at børnene jo bare kan sige nej, når deres mange år(tier) ældre mænd trænger sig på.

Et samfund, hvor gamle mænd kan begå seksuelle overgreb og -fald på barnebrude, er jo per definition mere mangfoldigt end et samfund, hvor dette ikke kan lade sig gøre. Og eftersom mangfoldighed i sig selv er godt, uanset hvori mangfoldigheden består, må dette således være en god ting.

Tak, sultan!

Sultanen: Jeg be’r!

Tyngdeloven har skylden, ikke sharialoven

Se bare hvor hvid han er!!! (Foto: Andrew Gray, CC BY-SA 3.0)
Se bare hvor hvid Newton var!!! (Foto: Andrew Gray, CC BY-SA 3.0)

Lande, der praktiserer sharialov, henretter med jævne mellemrum mænd, der er dømt for at være homoseksuelle. Henrettelserne sker undertiden ved at hænge bøsserne fra kraner eller f.eks. ved at kaste dem ud fra høje bygninger.

Nogle har draget den konklusion, at bøssernes død således skyldes den islamiske lov. Det er imidlertid forkert, viser en undersøgelse fra Uetisk Råd. Det er nemlig ikke sharialoven, der dræber dem, men derimod tyngdeloven.

Og blev den måske ikke opdaget/formuleret af en hvid, kristen mand, Isaac Newton? Jo, det gjorde den nemlig. Derfor er det vist ikke for meget at sige, at vestens kulturimperialisme bærer den egentlige skyld for de homoseksuelles død. Det er altså den hvide heteronormativitet, der dræber Mellemøstens bøsser!

Desuden kan det anføres, at Isaac tydeligvis er et jødisk navn, og at Newton i øvrigt var inspektør for Den Kongelige Mønt i Storbritannien. Israel og kapitalismen er således medskyldige.

“Men bærer shariatilhængerne da slet ingen skyld for konsekvenserne af deres handlinger?”, spørger den kulturimperialistiske læser. Og svaret er nej.

Hvis De har andre spørgsmål, der skal opklares, skal De bare sige til.