TDC – under katolsk ejerskab?

Fotos: Massimo Macconi (PD); Martin Lehmann (CC BY-SA 3.0)

Forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) redegør i en laaaang og kvalmende etisk kronik for sine bekymringer om spekulationerne angående diverse kapitalfondes overtagelse af TDC.

Uetisk Råd er bekendt med disse såkaldte kapitalfondes planer. Ifølge Uetisk Råds oplysninger vil de i første omgang overvåge almindelige menneskers telefonsamtaler – det være sig en lille “hyggelig” snak med éns mor eller sågar en telefonsælger, som sælger en billigere – og bedre – telefonpakke end TDC. Herfra vil udviklingen gå videre: Al kommunikation skal fjernes fra denne jord, og derfor vil fondene lukke TDC ned. Pengene, som fondene har tjent på blandt andet afpresning af folket, vil gå til den katolske kirke, som dog overvejer at åbne ny telefonisk infrastruktur, således at Kirken kan overvåge den almindelige borger – med det ønskelige resultat in mente: katolsk big brother-isme!

Nu vil den kritiske læser imidlertid spørge sig selv samt Uetisk Råd: Hvordan ved I alt dette?

(Intet svar)

Jydsk Front – ny UR-partner!

Det er med stor glæde, at Uetisk Råd i dag kan meddele, at Rådet har indgået en ensidig partnerskabs- og samarbejdsaftale med den uetiske organisation Jydsk Front, der har jyde- og mandschauvinisme som en vigtig del af sit program.

Det skal dog ikke skjules, at Rådet på visse områder kun kan tage afstand fra Jydsk Front, der bl.a. hævder at være økonomisk uafhængig og i stand til at udøve kritik. Sådanne pseudodemokratiske principper fylder Rådet med væmmelse, men på trods heraf er det dog rådsmedlemmernes indtryk, at Fronten vil være en værdig samarbejdspartner for det glorværdige Råd.

Alfabetisme-problematikken

I mange år har vi set grædefærdige politikere og svage smagsdommere fortælle befolkningen om det såkaldte problem “analfabetisme”. I virkeligheden er problemstillingen forbundet med alfabetismen! Når folk kan læse og skrive, kan de jo også uddanne sig selv! Hvem har lyst til det? Vi ønsker jo alle dybest set, at folk igen bliver en uuddannet pøbel, som arbejder for en herremand, og at denne herremand ejer disse arbejdere. Hvis vi kan af-alfabetisere befolkningen nok en gang, vil vi få samme resultat, som opleves i eksempelvis Afrika i dag. Her har mangel på viden og kundskaber blandt andet givet den katolske kirke endnu mere magt. De katolske præster har blandt andet misinformeret befolkningen om, at disse ryger direkte i Helvede, hvis de udfører samleje med kondom. Befolkningen har derfor i mangt og meget bollet hinanden uden prævention, hvilket har givet det resultat, at de får aids, samt at landene bliver overbefolket.

Pendlere – en mindreværdig minoritet

Foto: Lucasbfr (CC BY-SA 3.0)

Den etniske minoritet pendlerne er i uetisk optik ilde set, eftersom de er det tydelige eksempel på vort lands fremgang/tilbagegang! Da Uetisk Råd som tidligere beskrevet vil have Stavnsbåndet genindført, er det helt utænkeligt, at folk skal kunne pendle frem og tilbage fra sogn til sogn for at arbejde! Nej, mener Uetisk Råd! Folk skal arbejde på den herregård, hvorved man bor! Ud i marken og pløj (og få pisk!).

Racediskrimination – en vederstyggelighed!

På en rådsforsamling har Uetisk Råd netop behandlet spørgsmålet om racediskrimination, altså forskelsbehandling af mennesker på grund af deres racemæssige tilhørsforhold, eksempelvis dårligere behandling af negre end af hvide mennesker.

Rådet udtaler på denne baggrund sin skarpeste fordømmelse af enhver form for racediskrimination og racisme i det hele taget; negrene kan jo ikke selv gøre for, at de er sorte!

Et mindretal (37,2 %) af Rådets medlemmerne udtaler dog, at dette faktum netop i sig selv er en god uetisk grund til at udøve forskelsbehandling på alle niveauer i samfundet.

Forbyd kærlighed!

Foto: Adam Jones Adam63 (CC BY-SA 3.0)

En skole i Esbjerg har bevist, at også de vil kærligheden til livs ved at at indføre forbud mod kysseri i skolegården. Uetisk Råd ønsker at gå endnu videre! Med den reaktionære katolicisme som forbillede skal enhver form for kærlighed forbydes. Uetisk Råd finder det derfor helt naturligt, at der skal installeres videoovervågning i folks soveværelser, således at vi kan afsløre og straffe dem, som synder! Herved opnår vi den absolutte utopi: et katolsk/islamisk Big Brother-samfund!

Ufoer – de findes virkelig!

ufoerUetisk Råd finder det dybt uheldigt, at en engelsk, fortrolig rapport gør op med “myten” omkring ufoers eksistens. Vi mener helt klart, at “det etablerede samfund” bør misvise og bilde folk ind, at der vitterligt findes ufoer – og at der findes væsener “derude”, som vil os til livs! Disse aliens har eksempelvis i skrækfilm fremstået som værende skræmmende, uhyggelige og farlige (dog var E.T. et lille, bøsset væsen, som fik et fortroligt venskab med en dum knægt).

Desuden kan vi på Uetisk Råds redaktion godt lide tanken om en fremmed besættelsesmagt, som vi har set før i tiden.

Indlæg nr. 100!

Uetisk Råd kan nu fejre jubilæum, idet igangværende bekendtgørelse er nummer 100 i rækken af friske og sublime meningstilkendegivelser fra Rådets side. Vi vil derfor holde en kæmpe fest, hvor blandt andet medlemmer af Nationaliseringsrådet vil være inviteret (dog ikke Mugabe, da Rådet har et mindre udstående med præsidenten!). Desuden vil der ikke blive spist svinekød, men der vil blive serveret oksekød. – Og intet andet! Grøntsager, adr! Ydermere vil højre- samt venstreekstreme grupper være at finde til vores fest! Vel mødt!

(Festens tidspunkt og sted oplyses ikke af uetiske årsager).

Til kamp mod Da Vinci-mysteriet!

baal_og_brandUetisk Råd har tidligere støttet den katolske (og (i hvert fald tidligere) Franco-relaterede og dermed eftertragtelsesværdige) organisation Opus Dei i dennes kamp imod Dan Browns kvindeforherligende og kætterske bog “Da Vinci-mysteriet”, hvori Opus Dei optræder som skurk. Bogen er nu blevet til en film, og i denne forbindelse udtaler en talsmand fra Vatikanet – tidligere næstkommanderende i Troslærekongregationen (tidligere kendt som Inkvisitionen!) – en opfordring til at boykotte filmen. Uetisk Råd kan kun udtale sin skarpeste fordømmelse af denne boykot-opfordring, idet Rådet anser denne som bevis for, at Vatikanet og den engang så handlekraftige og dejlige Inkvisition er blevet slappe og ukampdygtige som en gammelmandspenis.

Rådet opfordrer til at overhøre den vage opfordring til simpel boykot og ønsker i stedet langt mere effektive midler taget i brug: Bål og brand! Lad flammerne opsluge det kætterske skrift! Lad ildens luer fortære filmrullerne! Lad plakaterne smage helvedes hede! Lad kætterne blive til aske! Brænd! Fortær! Flam! Tilintetgør! Byg! Grav! Dræb!