Kategoriarkiv: oprop

Danmark atter besat

Oprop!Tidligt i Morges er uetiske Tropper gaaet over Grænsen til Danmark paa Landjorden og fra Havet og har indledt en militær Besættelse af Landet. Statsminister Th. Stauning Helle Thorning-Schmidt (S), Udenrigsminister P. Munch Martin Lidegaard (R) og Forsvarsminister Alsing Andersen Nicolai Wammen (S) har paa Regeringens Vegne meddelt, at enhver Modstand er nyttesløs, og at Danmarks militære Styrker derfor ikke vil sætte sig til Modværge imod den uetiske Værnemagt.

I et Oprop udtaler den uetiske Øverstkommanderende sammen med Formanden for Dansk-uetisk Venskabsforening, Bo Lidegaard Erik Scavenius, at Besættelsesmagten ser frem til et nært Samarbejde med den danske Ledelse, og at Uetisk Raad kan regne med fuld Velvillighed fra Befolkningens Side.

Lederen af det nye uetiske Sikkerhedspoliti, Obersturmbannführer Sam Mansour, har ikke ønsket at medvirke i et Interview.

Knus klovnekuppet!

Når Uetisk Råd læser nyheder, læser vi kun overskrifterne (substans er forkasteligt, og danske journalister er alligevel så stupide, at det sjældent gør den helt store forskel, om man får det hele med). Rådet, der tidligere har udtalt sig imod hospitalsklovne, er derfor forfærdet over at se en nyhed med overskriften Klovne gør oprør. Disse klovne må slås hårdt og ubarmhjertigt ned, mener Rådet, der ikke vil tøve med at opfordre regeringen til at sætte militæret ind.