Kategoriarkiv: lovforslag

Betalingsfrihed er ytringsfrihed

Originalfoto: Brvk/Brian von Konsky
Originalfoto: Brvk/Brian von Konsky

Med beundring har Uetisk Råd fulgt Islamisk Trossamfunds forsøg på at (af)presse folk, der har udtalt objektive sandheder om trossamfundet, til at indgå “forlig”, der indebærer betaling af erstatninger på 10.000 kr.

Imidlertid har Uetisk Råd ved samme lejlighed erfaret, at det i dette ynkelige land ikke er muligt at gennemtvinge f.eks. betaling udelukkende ved hjælp af 50-ører, selvom de ellers er gyldigt betalingsmiddel. Møntlovens § 4 siger nemlig:

Stk. 3. Ingen har pligt til i een betaling at modtage mere end femogtyve mønter af hver enhed.

Uetisk Råd finder, at dette er en helt utilstedelig krænkelse af betalingsfriheden og dermed ytringsfriheden. Det bør være alles ret at chikanere andre ved at betale dem med vognlæs af mønter. Rådet foreslår/befaler derfor følgende nye formulering af lovbestemmelsen:

Stk. 3. Enhver har pligt til i een betaling at modtage mere end femogtyve mønter af hver enhed.

Lovlig kniv = lovligt drab

På baggrund af den seneste tids megen debat om kniv-vold er det blevet foreslået at forenkle reglerne, så man simpelthen forbyder at bære nogen form for kniv i nattelivet mv.

Uetisk Råd er enig i behovet for en regelforenkling, men rådet mener ikke, at man bør forbyde alle knive; i stedet bør man samkøre reglerne, så enhver handling, der begås med en lovlig kniv, ikke skal regnes for en forbrydelse. Omskæring og drab, som bliver begået med lovlige knive (eller andre våben), bør derfor lovliggøres. Derved gøres retsvæsnet moderne og effektivt, mener Uetisk Råd. Samtidig ønsker rådet at ændre straffelovens § 254, således at strafferammen justeres og ordet ikke indføjes:

  • Nuværende formulering:
    § 254. Med bøde eller fængsel indtil 3 måneder straffes den, som forsætligt eller uagtsomt overlader barn under 15 år, sindssyg, mentalt retarderet eller beruset person farligt våben eller sprængstof.
  • Ny formulering:
    § 254. Med bøde eller fængsel indtil 163 måneder straffes den, som forsætligt eller uagtsomt ikke overlader barn under 15 år, sindssyg, mentalt retarderet eller beruset person farligt våben eller sprængstof.