Omsider bevist: Fremskridtet findes

Mange har i årevis talt om, at fremskridtet er en realitet, men det har knebet med håndfaste beviser. Nu er det imidlertid lykkedes Uetisk Råd at fremskaffe endegyldig dokumentation for, at fortiden var dårlig, mens nutiden er bedre, og fremtiden er bedst:

Rozenhoedkaai, Brugge (foto: Arcalino, CC BY-SA 3.0); Fonnesbæk Kirke (foto: Hideko Bondesen, CC BY-SA 2.5)

Således var man i fortiden kun i stand til at skabe primitive og tilbagestående miljøer som f.eks. Rozenhoedkaai i Brugge, mens man i den glorværdige modernitet har formået at frembringe skandaløse beton-lortekasser arkitektoniske mesterværker som Fonnesbæk Kirke (tegnet af Ove Neumann, 1994).

Jens Rohde – ridder af den gode tone

Foto: Europa-Parlamentet i Danmark (CC BY 2.0)

Perzonen Jens Rohde skiftede i 2015 parti med den begrundelse, at der var behov for et opgør med den rå tone i debatten.

Rohde har altid selv været kendt for en yderst respektfuld og afdæmpet debatstil. Særligt det islamiske terrorangreb på julemarkedet udbruddet af uro ved vinterårstidsfejringen i Strasbourg har demonstreret, at Missil-Rohde forstår at holde en sober og saglig stil i sine indlæg:

På denne baggrund har Ordenskapitlet for Den Gode Tones Orden besluttet at tildele hykleren Jens Rohde ordenens hellige ridderslag. Tillykke, Danmark. Tillykke, Europa.

I 2023 vil ingen danskere kunne forstå hinanden

Tegning fra Wellcome Library (CC BY 4.0)

Kombinationen af utåleligt mumleri og manglende erkendelse af behovet for høreapparater vil snart gøre det endegyldigt umuligt for danskere at kommunikere med hinanden; det viser en ny undersøgelse fra Ekspertsammenslutningen for dumme undersøgelser (Es-dur).

På den ene side taler danskerne efterhånden så utydeligt og sluger så mange endelser og er så dårlige til deres eget sprog, at selv mennesker med god hørelse kan få problemer med at afkode meningen med de uartikulerede lyde. På den anden side er der flere og flere danskere, der ikke hører ordentligt, grundet for høj lortemusik og alderdom, og som nægter at indse, at de har et problem, og i stedet foretrækker at forpeste deres omgivelser med evindeligt brokkeri over, at de ikke kan høre.

De to fænomener har hver for sig været kilde til problemer i årevis, men sammen er de ødelæggende for danskernes evne til at fatte, hvad der bliver sagt. Eksperterne vurderer således, at det allerede i 2023 vil være slut med de sidste rester af meningsfuld samtale på dansk.

Problemet er imidlertid ikke større end som så, da en anden undersøgelse fra Uetisk Råd samtidig viser, at der allerede fra omkring august 2021 ikke længere vil være nogen danskere tilbage, der har noget relevant at sige.