Derfor bliver folk skilt

SkilsmisseBerlingske har produceret et genialt stykke journalistik, der bør sikre journalisterne Pernille Dreyer og Amalie Thieden en Cavlingpris, ligesom flere af de medvirkende forskere næppe kan undgå at få Nobelprisen i alle tilgængelige kategorier.

Artiklen handler om, hvorfor folk bliver skilt. Hvad er mon grunden til de mange skilsmisser? Hvilken årsag kan tænkes at ligge bag? Hvilket motiv har de skilte?

Gert Martin Hald, der er »psykolog og seksualitets- og relationsforsker ved Københavns Universitet« besvarer spørgsmålet med følgende sætning, der næsten er ubegribelig i sin skarpsindighed og dybde:

»Grunden til, at man bliver skilt, er ofte, at man har haft et parforhold, som ikke har været velfungerende«

Også en anden intellektuel zuperstjerne, sociologen Emilia van Hauen, er med i artiklen:

»ifølge hende bliver folk skilt med en forventning om at få det bedre.«

Spørgsmålet om, hvorvidt hun selv har fået det bedre af at blive skilt, besvarer hun med disse udødelige ord:

»Ja. Og nej.«

Medlemmerne af Uetisk Råd er selv blevet skilt talrige gange som følge af, at vores ægteskaber var velfungerende og lykkelige, men det skal ikke forhindre os i at tro på, at forskerne må have ret.

Kære politikere, se nu at få belønnet forskerne med endnu flere penge! Danmark skal leve af viden!!!

Læs med i næste afsnit, hvor det afsløres, om sultne mennesker bliver mere tilfredse af at få mad, eller om syge mennesker bliver mindre syge af at blive raske. Det bliver vildt.

Sådan genkender du fake news

Fake news / Uffe ElbækDet vælter frem med manipulerede, falske “nyheder” på nettet, ikke mindst på de såkaldt sociale medier. Det kan være meget svært at skelne de opdigtede propagandahistorier fra virkeligheden, særligt når det drejer sig om politik.

Det vigtigste kendetegn ved enhver fake news-historie på Facebook er, at der meget ofte er en grøn skråstreg på profilbilledet. Nogle gange er den svær at få øje på, men når man først er på vagt, får man hurtigt øjnene op for alle de løgne og grove manipulationer, der optræder i både tekster og billeder.

Vi har samlet nogle eksempler på fake news, der stammer fra en propagandaspreder af ukendt (men formentlig mellemøstlig) oprindelse:

Den grønne skråstreg er forholdsvis tydelig, og man ser straks, hvordan teksten er fyldt med løgn.

Her er den grønne skråstreg endnu tydeligere, så det er let at være på vagt over for de tomme floskler i teksten. Læg også mærke til logoet nederst, der stammer fra et forbund af islamiske hadprædikanter.

Her skal man være meget opmærksom for at få øje på den grønne skråstreg, men den er der. Det medfølgende billedmateriale er til gengæld ikke svært at gennemskue.

Her er der slet ingen tvivl.

Vaccinesalg er et uetisk hole-in-one

Foto: EVula (CC BY 2.5)

Politikerne og embedsmændene i Finansministeriet og Sundhedsministeriet har solgt den danske stats vaccinefabrik til nogle arabere, der støtter Det Muslimske Broderskab og har ansat en pakistansk shariadommer, som tidligere har opfordret til at boykotte Danmark.

Salget har indbragt staten 15 millioner kr., men samtidig har staten brugt 14 millioner kr. til et konsulentfirma og mere end 16 millioner kr. til et advokatfirma, der har “hjulpet” ved salget.

De hårdtprøvede medarbejdere i Uetisk Råds tænketank har hele dagen desperat forsøgt at udtænke forslag til, hvordan sagen kunne gøres mere uetisk, end den allerede er, men indtil videre har det været forgæves. Vi afventer derfor hjælp fra Uffe Elbæk.

Opdatering

Ved forenede uetikeres kræfter er det alligevel lykkedes at gøre udgifterne mange gange større:

I alt vurderer Rigsrevisionen, at de samlede udgifter forbundet med salget udgør mellem cirka 1,3 og 1,8 milliarder kroner. (Kilde)

Vi har intet yderligere at tilføje, og det har politikerne heller ikke, da det som sædvanlig ikke får nogen konsekvenser.

Den korrekte mening om aktiv dødshjælp

En medarbejder fra SKAT i færd med at eksekvere planerne for aktiv dødshjælp

Utallige mennesker har efterspurgt Uetisk Råds holdning til aktiv dødshjælp. Den kommer her, idet Uetisk Råd efter dybe og langvarige overvejelser er nået frem til to ufravigelige rettesnore:

  1. Flest mennesker bør lide mest muligt. Dette står ikke til diskussion.
  2. Men såfremt aktiv dødshjælp alligevel tillades, er der ingen grund til at vente på den meget omtalte “glidebane”, hvor flere og flere får hjælp til at begå selvmord; processen skal hellere accelereres fra begyndelsen, sådan at vi kan få aflivet nogle børn, dræbt nogle psykisk syge og myrdet nogle folk, der egentlig hellere ville leve.

Uetisk Råd mener, at det helt oplagt kunne være SKAT, der står for at forvalte de to punkter på vegne af befolkningen. Til Rådets store glæde har SKAT allerede taget fat på pkt. 1.

Det andet punkt bør administreres på samme måde som de meget omtalte sager om udbytteskat: Enhver borger og ethvert firma i skattely skal kunne indsende begæringer til SKAT om at få “dødshjulpet” diverse personer. Anmodningerne behandles og eksekveres derefter af en kontorfunktionær i Høje Tåstrup uden nogen form for opsyn fra ledelsen.