Tag-arkiv: Kit Claudi Grøn-Iversen

Hvad er en politibutik?

Fyns Politi har lukket sine lokale politistationer og erstattet dem med såkaldte “politibutikker”. Er det en korrekt betegnelse, og hvad betyder det? Uetisk Råd hjælper de rådvilde fynboer på vej:

Rigtig butik Politibutik
Sælger butikken varer? ✔ Ja ✘ Nej
Har butikken fast personale? ✔ Ja ✘ Nej
Har butikken faste åbningstider? ✔ Ja ✘ Nej
Har butikken en kasse? ✔ Ja ✘ Nej
Har butikken kunder? ✔ Ja ✘ Nej
Er butikken indrettet som en butik? ✔ Ja ✘ Nej
Er butikken en butik? ✔ Ja ✘ Nej
Er butikken et aflåst mødelokale for politifolk, der ellers arbejder andre steder? ✘ Nej ✔ Ja

Det kan således konkluderes, at “politibutik” er den helt rigtige betegnelse. Uetisk Råd bakker derfor helt og aldeles op om Fyns Politis vellidte direktør, Kit Claudi Grøn-Iversen, der altid stråler af begavelse, omtanke og klogskab.