Doping

Det er Uetisk Råds holdning til brugen af doping, at dette er fuldt ud acceptabelt og bør være påkrævet inden for eliteidræt. Dette bygges på, at det gennemgående i alle idrætsgrene gælder om at vinde, og det derfor bør lovliggøres at bruge moderne dopingpræparater til at opnå en ønsket sejr. Det er fuldstændig forkasteligt, at man i de mange foregående år har nægtet idrætten at udnytte stærkt avanceret teknologi til at forbedre og udvikle sig, til at nå endnu højere detentioner. Ikke alene vil en frigivelse af alle dopingpræparater give idrætten mulighed for ubegrænset udfoldelse, men samtidig øge underholdningsværdien, og dermed interessen, omkring idrætten betydeligt. Dette vil ifølge vores eksperter være grundlaget for et længe ventet positivt økonomisk opsving, ikke alene inden for de i forvejen mest populære idrætsgrene, men også i mindre og let overse lige idrætsgrene, som ved deres øgede købekraft i sidste ende vil komme samfundet til gode. Ydermere vil dette tiltag forhåbentlig føre til at den menige befolkning ikke længere skal trækkes med mindreværdige idrætsudøvere, som alligevel var dømt til at tabe på forhånd.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.