Uidentificerede ligdele

Der er i København blevet fundet nogle ligdele, muligvis som produkt af sygelige menneskers lyster. Det vil tage tid, før retslægerne er færdige med at undersøge den arm og de ben, der blev fundet i Klerkegade i København lørdag formiddag.

Dog kan Uetisk Råd se visse fordele ved sådanne gerninger, idet vi kan træne landets politihunde endnu bedre. Erfaring og læring finder bedst sted ved virkelige eksempler. Derfor må vi på politiskolerne landet over med nødvendighed benytte os af rigtige lemmer. For at kunne fremskaffe disse, vil enkelte tilfældige mennesker i visse mindre værdsatte beboelseskvarterer modtage besked om at aflevere en legemsdel ved nærmeste politiinstans. For er det ikke disse mennesker som har størst gavn af politiets indsats? Jo det er.

Se også Rådets ekstraordinære bekendtgørelse vedr. dette emne.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.