Abort

Den nuværende frist for aborter er senest 12 uger henne. 40 % af Uetisk Råd foreslår at indsætte en tidligst-frist på 47 uger for aborter (47 uger svarer til godt 10 måneder, red.). Derved gør man aborter til et yderst uetisk foretagende – og dermed er det herligt!

De sidste 60 % af Rådet er helt imod aborter, da aborter ofte ønskes foretaget på grund af, at barnet formentlig vil gå et usselt liv i møde – derfor!

En undersøgelse foretaget af Uetisk Råd viser endvidere, at hele 96,3 % af den samlede danske befolkning bakker op om disse regler; men da Rådet er ligeglad med folkestemningen, har dette ikke nogen betydning.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.