Racediskrimination – en vederstyggelighed!

På en rådsforsamling har Uetisk Råd netop behandlet spørgsmålet om racediskrimination, altså forskelsbehandling af mennesker på grund af deres racemæssige tilhørsforhold, eksempelvis dårligere behandling af negre end af hvide mennesker.

Rådet udtaler på denne baggrund sin skarpeste fordømmelse af enhver form for racediskrimination og racisme i det hele taget; negrene kan jo ikke selv gøre for, at de er sorte!

Et mindretal (37,2 %) af Rådets medlemmerne udtaler dog, at dette faktum netop i sig selv er en god uetisk grund til at udøve forskelsbehandling på alle niveauer i samfundet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.