Pendlere – en mindreværdig minoritet

Foto: Lucasbfr (CC BY-SA 3.0)

Den etniske minoritet pendlerne er i uetisk optik ilde set, eftersom de er det tydelige eksempel på vort lands fremgang/tilbagegang! Da Uetisk Råd som tidligere beskrevet vil have Stavnsbåndet genindført, er det helt utænkeligt, at folk skal kunne pendle frem og tilbage fra sogn til sogn for at arbejde! Nej, mener Uetisk Råd! Folk skal arbejde på den herregård, hvorved man bor! Ud i marken og pløj (og få pisk!).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.