Tag-arkiv: familie

Fjern kønsforskelle – også i reklamer

familieDet svenske Etiske Råd mod Kønsdiskriminerende Reklamer mener, at en reklameannonce fra Wonderful Copenhagen er “kønsstereotyp” og forkastelig, idet den anbefaler en herretur for far og søn med besøg på Planetariet, Christiansborgs Slots ruiner eller museums-undervandsbåden på Holmen. Imens kan mor og datter shoppe, kigge på keramik og kunsthåndværk. Det svenske råd finder dette kønsdiskriminerende og “kønskonservativt” og fordømmer det derfor.

Uetisk Råd kunne ikke være mere enig: Lad os alle i den utopiserende ligestillings hellige navn ophæve alle forskelle på mænd og kvinder; og lad os endelig tage så store hensyn til den politiske korrekthed, at bare man nævner forskelle på mennesker, så skal man lide tort. Opløs familien, lad os krybe i støvet for enhver ideologi!

Tøm familien for funktioner og benægt dit ansvar

Inden for sociologien tales der om familiens funktionstømning, dvs. det forhold at opgaver, der tidligere hørte hjemme i familien, i det herlige, moderne samfund flyttes ud, så der til sidst ikke er nogen funktion tilbage i familien. Uetisk Råd, der elsker modernismen, vil gerne opfordre til, at man fjerner familiens sidste tilbageværende eksistensberettigelse ved at skyde ethvert tænkeligt ansvar over på samfundet og andre mennesker, hvilket tilsyneladende allerede er ved at ske; dette ses bl.a. i forbindelse med de mangfoldige sager om unges druk i Bulgarien, Spanien og andre steder. (Disse drukferier er i det hele taget en tilsyneladende uudtømmelig kilde til uetisk jubel; således oplyses det, at der voldtages og dræbes i flæng blandt de ferierende drukgæster fra Norden.)

På denne baggrund er Rådet ovenud begejstret over at erfare, at faderen til én af de døde, drukferierende unge i Bulgarien mener, at drukferierne først og fremmest er et etisk problem for rejsebureauerne . Uetisk Råd mener ganske vist helt grundlæggende, at hæmningsløs druk (og gerne med tilhørende stofmisbrug og derpå følgende dårlige liv og tidlige dødsfald), særligt blandt børn og unge, i sig selv er et eftertragtelsesværdigt uetisk gode, men dette skal ikke spolere Rådets glæde over at se den hykleriske-vidunderlige far fralægge sig ethvert ansvar for sin søns åndsforladte druk og efterfølgende død i eget opkast.

Det er magtpåliggende for Rådet at understrege, at ingen bør have et personligt ansvar, hvis der er nogen som helst mulighed for at skyde det over på samfundet.

  • Drikker dine børn sig fra sans og samling og dør i deres eget bræk? Det er hverken dit eller dit barns ansvar! Det er samfundets!
  • Er du fed? Det er samfundets skyld!
  • Er dit uopdragne skolebarn en pestilens, der gør timerne til en plage for såvel lærere som andre børn? Det er skolens og samfundets skyld!