Tag-arkiv: Jørgen Leth

Mere mafia i EU

Uetisk Råd har tidligere opfordret til dannelsen af et alternativ til EU, idet vi hellere vil gå sammen med diktatoriske og korrupte regimer end med demokratiske lande. Da denne plan aldrig er blevet realiseret (vi må således nøjes med at glæde os over f.eks. Sudans indflydelse på FN’s arbejde med at begrænse de folkemord, som bl.a. Sudan selv står bag), var det med så meget større glæde, at Rådet modtog nyheden om Rumiana Jelevas mulige udnævnelse til EU-kommissær.

Den bulgarske kvinde Jeleva, der giver indtryk af at være uvidende, inkompetent og generelt uduelig, kaldes også “gangsterbruden”, idet hun er gift med en mand, der formentlig har forbindelser til den russiske og bulgarske mafia. Uetisk Råd ser med forventning frem til, at denne prægtige politiker måske fremover skal styre EU’s nødhjælp til Jørgen Leth og de laverestående lande mv., alt sammen takket være det beskidte politiske spil i Europa-Parlamentet.

Jørgen Leths fremtid

Haiti, eller Haïti, som de lokale så eksotisk staver det, er blevet ramt af et jordskælv. Uetisk Råd har tidligere formanet alverdens negre og andre indbyggere i tredjerangslande til at tage sig sammen og passe på, så vi slipper for at høre på deres evindelige klagen. “Vi drukner”, jamrer de. “Vi knuses af sammenstyrtende bygninger”, klynker de. “Så ti dog stille!”, svarer Rådet, der ikke vil forstyrres i sin siesta.

Vigtigst af alt er det dog, at Jørgen Leth (statsautoriseret levemand og gammel gris) er uskadt, og Uetisk Råd opfordrer til, at ulandsbistanden sættes ind på at genopbygge hr. Leths bolig på Haiti. Vi skylder hr. Leth et uetisk slot – Palais Amoral – af hensyn til ham selv såvel som de spændstige piger og andre tjenestefolk, der arbejder og stiller sig til rådighed for at gøre hr. Leths tilværelse på tropeøen nogenlunde tålelig.

Brug din røv til eksamen!

Uetisk Råd har med stor begejstring modtaget nyheden om, at (den ældre mandlige) lektor Klaus Kjøller fra Københavns Universitet opfordrer sine (unge, kvindelige) studerende til at udnytte deres eventuelle besiddelse af eftertragtelsesværdige bryster eller balder i forbindelse med (hans egne) eksaminer samt til jobsamtaler, og Rådets begejstring blev ikke mindre af, at organisationen Dansk Erhverv har tilsluttet sig opfordringen.

Uetisk Råd har tidligere fastslået princippet om, at det er enhver erhvervsdrivendes ret at forlange ungpigebryster og -balder i rigelige mængder, og Rådet er inderligt lyksaligt stemt over, at såvel universitetshumanisterne som Danmarks erhvervsliv igen viser deres sande forståelse for uetiske handlemåder.

På baggrund af ovenstående har Uetisk Råd dags dato besluttet at nedsætte Udvalget for Beskuelse, Beføling og Bedømmelse, der skal vurdere kvinders bryster og balder og andre kropsdele, der kunne være af relevans i forbindelse med vurderingen af kvinder som objekt. Rådet har fastsat følgende sammensætning af udvalget…

  • Lektor Klaus Kjøller, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Chefkonsulent Bjarne Jakobsen, Dansk Erhverv
  • Forfatter Jørgen Leth
  • Videnskabsminister Helge Sander

…og Rådet foreslår samtidig, at alle landets kvinder skal inddeles i to kategorier. De kvinder, som udvalget finder efterstræbelsesværdige, skal ved enhver given lejlighed afføre sig deres (sparsomme) tøj, når en ældre mand er i nærheden, og alle øvrige kvinder skal altid være iklædt burka eller andre former for islamisk/uetisk klædedragt.