Atomprøvesprængninger

Adskillige atombomber er gået tabt ved atomprøvesprængninger. De er normalvis blevet testet i områder, hvor de ikke har kunnet skade mennesker. Uetisk Råd kan kun opfordre til, at sådanne prøvesprængninger fremover skal ske i befolkede områder, således at vi kan få et ordentligt billede af den reelle skade.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.