Tag-arkiv: skilsmisser

Derfor bliver folk skilt

SkilsmisseBerlingske har produceret et genialt stykke journalistik, der bør sikre journalisterne Pernille Dreyer og Amalie Thieden en Cavlingpris, ligesom flere af de medvirkende forskere næppe kan undgå at få Nobelprisen i alle tilgængelige kategorier.

Artiklen handler om, hvorfor folk bliver skilt. Hvad er mon grunden til de mange skilsmisser? Hvilken årsag kan tænkes at ligge bag? Hvilket motiv har de skilte?

Gert Martin Hald, der er »psykolog og seksualitets- og relationsforsker ved Københavns Universitet« besvarer spørgsmålet med følgende sætning, der næsten er ubegribelig i sin skarpsindighed og dybde:

»Grunden til, at man bliver skilt, er ofte, at man har haft et parforhold, som ikke har været velfungerende«

Også en anden intellektuel zuperstjerne, sociologen Emilia van Hauen, er med i artiklen:

»ifølge hende bliver folk skilt med en forventning om at få det bedre.«

Spørgsmålet om, hvorvidt hun selv har fået det bedre af at blive skilt, besvarer hun med disse udødelige ord:

»Ja. Og nej.«

Medlemmerne af Uetisk Råd er selv blevet skilt talrige gange som følge af, at vores ægteskaber var velfungerende og lykkelige, men det skal ikke forhindre os i at tro på, at forskerne må have ret.

Kære politikere, se nu at få belønnet forskerne med endnu flere penge! Danmark skal leve af viden!!!

Læs med i næste afsnit, hvor det afsløres, om sultne mennesker bliver mere tilfredse af at få mad, eller om syge mennesker bliver mindre syge af at blive raske. Det bliver vildt.

Bortførelse af børn

Ved lov nr. 387 af 28. maj 2003, som trådte i kraft den 1. juli 2003, indførtes børnebortførelse (jf. Ægteskabslovens § 36) som en yderligere skilsmissegrund. Dette kan vi ikke være tjent med. Denne lov må ophøre med det samme! Det bør indskrives i menneskerettighedskonventionen, at det er en faderlig/muslimsk ret at kunne bortføre sine egne (og andres) børn. Børn har det bedst, når de ikke er i moderens (og derved det svage køns) varetægt, mener Rådet.

Uetisk Råd betragter i henhold til ovenstående begrundelse bemeldte lov som bortfalden.

Kongelige skilsmisser

Da Uetisk Råd principielt er imod ægteskaber, kommer nyheden om den kongelige skilsmisse på et godt tidspunkt. Alle ved, at samfundet ikke har råd til at vie alle disse mennesker. Lad derfor de kongelige leve op til at være rollemodeller for resten af befolkningen. Hvis de kongeliges veje skilles, må det være en opfordring til hr. og fru Jensen. Kirkens bagmænd tjener i disse dage færre og færre penge på ægteskaber i kirken, da flere og flere foretrækker rådhuset. Uetisk Råd billiger denne tendens, men ægteskabet må ophøre helt! Derfor kræver Uetisk Råd, at vi nedlægger samtlige rådhuse.

På længere sigt går Rådet dog ind for en striks rekatolicering af landet, der vil indskrænke folks rettigheder på dette samt mange andre områder.