Bortførelse af børn

Ved lov nr. 387 af 28. maj 2003, som trådte i kraft den 1. juli 2003, indførtes børnebortførelse (jf. Ægteskabslovens § 36) som en yderligere skilsmissegrund. Dette kan vi ikke være tjent med. Denne lov må ophøre med det samme! Det bør indskrives i menneskerettighedskonventionen, at det er en faderlig/muslimsk ret at kunne bortføre sine egne (og andres) børn. Børn har det bedst, når de ikke er i moderens (og derved det svage køns) varetægt, mener Rådet.

Uetisk Råd betragter i henhold til ovenstående begrundelse bemeldte lov som bortfalden.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.