Tag-arkiv: mumleri

I 2023 vil ingen danskere kunne forstå hinanden

Tegning fra Wellcome Library (CC BY 4.0)

Kombinationen af utåleligt mumleri og manglende erkendelse af behovet for høreapparater vil snart gøre det endegyldigt umuligt for danskere at kommunikere med hinanden; det viser en ny undersøgelse fra Ekspertsammenslutningen for dumme undersøgelser (Es-dur).

På den ene side taler danskerne efterhånden så utydeligt og sluger så mange endelser og er så dårlige til deres eget sprog, at selv mennesker med god hørelse kan få problemer med at afkode meningen med de uartikulerede lyde. På den anden side er der flere og flere danskere, der ikke hører ordentligt, grundet for høj lortemusik og alderdom, og som nægter at indse, at de har et problem, og i stedet foretrækker at forpeste deres omgivelser med evindeligt brokkeri over, at de ikke kan høre.

De to fænomener har hver for sig været kilde til problemer i årevis, men sammen er de ødelæggende for danskernes evne til at fatte, hvad der bliver sagt. Eksperterne vurderer således, at det allerede i 2023 vil være slut med de sidste rester af meningsfuld samtale på dansk.

Problemet er imidlertid ikke større end som så, da en anden undersøgelse fra Uetisk Råd samtidig viser, at der allerede fra omkring august 2021 ikke længere vil være nogen danskere tilbage, der har noget relevant at sige.