Tag-arkiv: Dyreetisk Råd

Dyreetisk Råd og Uetisk Råd er enige!

Uetisk Råd er for første gang nogensinde enig med det Dyreetiske Råd. Rådet, der skal værne om dyrenes udvikling og velfærd, har nu udtalt, at sex med dyr er i orden og fortsat skal være lovligt, “så længe dyret ikke lider overlast”. Hvordan denne afgrænsning rent faktisk vurderes, må ud fra et rent retligt synspunkt være både diskutabelt og tvivlsomt, og derfor hilser Uetisk Råd det velkomment. Dyret har ingen mulighed for at sige fra – dels forstår vi mennesker ganske enkelt ikke dyrenes sprog (udover store smerteskrig, måske), og dels vil en dyremishandler jo netop heller ikke melde sig selv til politiet, hvis dennes “udkårne” udviser tegn på smerte.

På det foreliggende grundlag stilles dyrenes retsgaranti ringere, hvorfor Uetisk Råd hermed kan erklære, at vi har et værdifællesskab med det Dyreetiske Råd.