Tag-arkiv: modernisme

Elia: Farlig kunst er ægte kunst

Ingvar Cronhammar: Elia. Foto: BlueberryFire.
Ingvar Cronhammar: Elia. Foto: BlueberryFire.

En ung mand er faldet i døden på Ingvar Cronhammars skulptur Elia i Herning. Manden løb om kap med sine venner op ad skulpturen og hoppede derefter over et hegn, således at han faldt ti meter ned og dræbtes.

Uetisk Råd mener, at dødsfaldet må ses i et kunstnerisk perspektiv. Elia er nemlig en skulptur, der har formået at cementere Hernings status som en håbløst kulturfattig provinsby uden raffinement. (Det er i øvrigt indlysende logisk, at et dansk kunstmuseum i Herning har navnet HEART, der lissom betyder Herning Art, altzå international kunst i verdensklasse, ik’å!)

Samtidig tjener skulpturen så fint det uetiske formål at fremmedgøre mennesker fra ethvert tilhørsforhold til verden. Nu, hvor “skulpturen” ikke bare i overført forstand, men helt konkret har kostet sit første menneskeliv, må vi således sige: Det er dét, kunsten kan!

Skulpturen, der kostede 23 millioner kroner at opføre (jo den gjorde, slå det op!), kan to ting: Dels er den i stand til at runge, når lynet slår ned, og dels udsender den en 8,4 meter høj gasflamme på tilfældige (dvs. computerstyrede) tidspunkter. Med andre ord er kunstværket dybest set en bøvsende kolos, der indimellem tænder ild til sine egne prutter.

Ifølge modernistisk æstetik er kunstens opgave jo at provokere og at være farlig, uanset hvad den provokerer, og uanset hvilket formål provokationen tjener (sjældent andet formål end sig selv). Elia er derfor et ægte kunstværk, der provokerer og er farligt, idet værket giver sine ubegavede brugere det nødvendige skub fremad, ud i det blå, hvor de mister fodfæstet og måske finder sig selv. Alle pengene værd.

elia_advarsel

Mugabe – en sand, moderne demokrat!

Uetisk Råd klapper i sine små, fedtede hænder over, at den agtværdige præsident for Zimbabwe, Robert Mugabe, skælder ud på fire europæiske lande, nemlig Danmark, Sverige, Tyskland og Nederlandene. Han benævner disse fire forkastelige lande som “firebanden”, en betegnelse Uetisk Råd finder benyttelsesværdig. I samme ombæring langer han tillige ud efter den britiske premierminister, Gordon Brown, som på frækkeste vis har boykottet det omstridte møde imellem europæiske og afrikanske regeringer. “Firebanden” er forkastelige, kristne demokratier (endnu). Al magt til Afrika og Arabien, mener Uetisk Råd.

Rådet har tidligere udnævnt Robert Mugabe til medlem af Nationaliseringsrådet, og Rådet overvejer nu muligheden for tillige at gøre Mugabe til medlem af et eventuelt råd til fremme af den uetiske, progressive ideologi. Hil dig, modernisme!

Sluttelig skal det tilføjes, at Uetisk Råd næsten er ved at gå i opløsning af glæde over at se, hvorledes Kina i stigende grad sætter sig på Afrika. På denne vis kan alle den uetiske herligheds aspekter ses på én og samme tid: Kynisk, traditionsforsagende kapitalisme, kommunisme og humanisme.

Folkeskoletest og fremtidens skole

piskRegeringen har indført flere prøver i folkeskolen, og medierne har derfor ventet i spænding på, hvad Uetisk Råd havde af holdninger til dette initiativ.

Uetisk Råd mener: Flere prøver er et skridt i den rigtige retning – dog et skridt som langt fra er drastisk nok. Nutidens unge er meget dovne og umotiverede, og det skal ændres, hvis samfundet ikke skal forfalde. Der findes to principper – “guleroden” og “pisken” – og der skal ikke herske tvivl om, at “pisken” er langt mere effektiv og billig. Der menes selvfølgelig ikke “pisk” i bogstavelig forstand, da dette er en gammel og meget barbarisk metode*. Elektrisk strøm er fremtidens pisk, og man kan ved hjælp af EDB give eleven stød, hver gang der svares forkert. Men hvorfor stoppe her? Skal vores fremtid se lys ud, kræver det stærkere metoder. I fremtiden skal der jævnligt være prøver i skolen, hvor det bliver testet om den enkelte elev har lært dét, som den burde. Dumper eleverne disse prøver, bliver de slået ihjel. Dette er en fremragende måde at motivere de unge. Dette løser også andre problemer; alle ved jo, at folk som klarer sig dårligt i skolen, bliver arbejdsløse og vil derfor være en evig parasit på den fælles pengekasse. Disse folk ville blive udryddet og det vil unægteligt give en enorm økonomisk bonus i fremtiden. Denne form for racehygiejne gør også, at kun de kloge og arbejdsommes gener bliver videreført, hvilket vil skabe en race, som kan klare fremtidens problemer. Man vil også slippe for folk med de såkaldte “kunstneriske evner”, hvilket jo er et slemt genetisk sidespring. Det kan lyde meget voldsomt, men det handler om, at vi må løse problemerne i tide og se problemerne i øjnene. Fremtidens generationer vil takke Uetisk Råd for denne visionære plan.

Tilføjelse, 24. juni 2006:
*) Netop fordi pisk er en gammeldags og barbarisk afstraffelsesmetode, er det én, som Uetisk Råd kun kan billige og støtte på alle måder, og Rådet mener derfor, at almindelig pisk skal anvendes sidestillet med elektrisk stød etc. Samtidig har Rådet taget drastiske skridt for at forhindre, at så fejlagtige skøn som det i bekendtgørelsen fremførte ikke længere vil kunne finde sted (Rådet kan af uetiske årsager ikke oplyse, hvilke skridt der nærmere bestemt er tale om, men kan dog uofficielt nævne bål og brand som et hovedvåben i kampen for uetikkens fremme og undertrykkelsen af modernistisk-leflende tendenser).