Tag-arkiv: Racebevidsthedskommissionen

Ændring af arveloven

rigmandUetisk Råds Racebevidsthedskommission foreslår herved en ændring af arvelovgivningen, sådan som den kommer til udtryk i lovbekendtgørelse 2001-08-14 nr. 727, Arvelov, som ændret ved L 2005-06-24 nr. 542:

§ 4, hvis fulde ordlyd i dag er således:

  • § 4. Adoption begrunder samme arveretlige stilling som virkeligt slægtskab, medmindre andet følger af reglerne i adoptionslovgivningen.”

Dette skal selvfølgelig ophæves grundet visse racemæssige betragtninger (jf. dog også Rådets bekendtgørelse vedr. racediskrimination).

I stedet vil en ny bestemmelse med følgende ordlyd indsættes:

  • § 4. Hvad der efter denne lov tilkommer arveklasserne, jf. §§ 1 – 3, vil kun komme i anvendelse, såfremt den arvende eller arvingerne har en nettoformue på mindst 1.000.000 kr. ved tidspunktet for arveladerens død.

    Stk. 2. Hvis kravet i stk. 1 ikke opfyldes, vil overførslen ske udenfor slægt efter en geografisk* betragtning. Det i stk. 1 nævnte krav om nettoformue finder også anvendelse i denne sammenhæng.”

*) Det geografiske arveprincip finder altså sted således, at man med arveladerens hus som “cirklens centrum” finder frem til den nærmeste beboer i omegnen, som på arveladerens dødstidspunkt har en nettoformue på mindst 1.000.000 kr. Hvis der er flere beboere, som bor lige langt fra arveladeren, vil arven tilkomme disse til deling.

Oprettelse af Racebevidsthedskommissionen

racer2Det er kommet Uetisk Råd for øre, at der i Storbritannien findes en “racelighedskommision”. Over for dette kan Uetisk Råd ikke lade stå til! Vi har desårsag oprettet en ny kommission ved navn Racebevidsthedskommissionen. Denne skal sørge for, at forskelsbehandling stadig vil finde sted, og at racerne ikke blandes.

Den agtpågivende læser vil muligvis indvende, at Rådet tidligere har udtalt sig imod racediskrimination, men hertil er blot at svare, at uetikkens veje er mangfoldige.