Tag-arkiv: rødhårede

Drab hid og did

christian_ivI 1615 udstedte kong Christian IV en forordning, der gjorde det lovligt for islændinge at begå rovmord på alle baskere, der måtte komme forbi på hvalfangst. Dette 400 år gamle pragteksemplar af en bestemmelse er nu desværre blevet ophævet, men Uetisk Råd opfordrer til, at man i stedet gør det lovligt at angribe mere eller (i særlig grad) mindre tilfældige medlemmer af andre grupperinger.

Eksempelvis kunne det gøres lovligt/påbudt at jage rødhårede “mennesker” om torsdagen eller offentlige mellemledere i hele vinterhalvåret, på samme måde som det i praksis allerede er straffrit for arabere at overfalde politifolk i ghettoerne.

Alt sammen bidrager det til et mere dynamisk samfund, mener Rådet.