Tag-arkiv: tv-drama

Psykisk sygdom – hvad stiller vi op?

Ilja Repin: Nikolaj Gogol (1909)

Mange danskere lider af psykiske sygdomme, der påfører både dem selv og deres omgivelser stor lidelse. Hvad gør vi?

Et flertal (64,07 %) af Uetisk Råds medlemmer mener, at problemet bedst løses ved hjælp af stigmatisering, udgrænsning og isolation af de psykisk syge.

Et mindretal (30,01 %) af rådsmedlemmerne mener derimod, at der slet ikke er tale om et egentligt problem; psykisk lidelse hos andre mennesker må snarere betragtes som et samfundsgode, anføres det i gruppens dissens.

De resterende 5,92 % af UR’s medlemmer har ingen kommentarer, men har spærret sig inde i en fløj af Rådets hovedsæde med rigelige forsyninger af vodka, cyankaliumkapsler og et udvalg af nyere dansk tv-dramatik på dvd.