Betalingsfrihed er ytringsfrihed

Originalfoto: Brvk/Brian von Konsky
Originalfoto: Brvk/Brian von Konsky

Med beundring har Uetisk Råd fulgt Islamisk Trossamfunds forsøg på at (af)presse folk, der har udtalt objektive sandheder om trossamfundet, til at indgå “forlig”, der indebærer betaling af erstatninger på 10.000 kr.

Imidlertid har Uetisk Råd ved samme lejlighed erfaret, at det i dette ynkelige land ikke er muligt at gennemtvinge f.eks. betaling udelukkende ved hjælp af 50-ører, selvom de ellers er gyldigt betalingsmiddel. Møntlovens § 4 siger nemlig:

Stk. 3. Ingen har pligt til i een betaling at modtage mere end femogtyve mønter af hver enhed.

Uetisk Råd finder, at dette er en helt utilstedelig krænkelse af betalingsfriheden og dermed ytringsfriheden. Det bør være alles ret at chikanere andre ved at betale dem med vognlæs af mønter. Rådet foreslår/befaler derfor følgende nye formulering af lovbestemmelsen:

Stk. 3. Enhver har pligt til i een betaling at modtage mere end femogtyve mønter af hver enhed.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.