Tag-arkiv: dødsstraf

Fatwa imod Dansk Folkepartis Ungdom!

Efter afsløringen af, at medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdom under en sommerlejr på Fyn har tegnet barnagtige og hånlige tegninger af islams profet, den dejligt upacifistiske og glorværdige Muhammed, udsætter Uetisk Råd hermed en fatwa mod de ansvarlige! Vi mener tillige – på linje med andre muslimske “lærde” i Mellemøsten – at kun en dødsdom over disse kan retfærdiggøre denne handling (som de mente om Jyllands-Postens tegnere).

Uetisk Råd finder dog, at handlingen er af en så tilpas barnagtig og hånlig karakter, at handlingen dermed i sig selv er en profanation af særlig grov karakter, og den umodne opførsel er selvfølgelig ligeledes eftertragtelsesværdig, og fatwaen ophæves hermed (just derfor kan visse personer i det demokratiske miljø pointere, at bekendtgørelsen er spild af tid at læse, men ikke desto mindre kan vi bare udsætte en fatwa over jer!).

Kunst

monaUetisk Råd anser det skrevne og talte sprog som den eneste nødvendige udtryksform, og anbefaler således justitsministeriet at forbyde alle former for kunst. Uetisk Råd publicerer i den forbindelse en liste over anbefalede straffe for kunst-forseelser.

Uddrag fra Fortegnelse over Kunstforseelser, 2005.

Karakterangivelser: 1–3: Udvisning af landet. 4–6: Længere fængselsstraf/arbejdslejrophold. 7–9: Tortur. 10: Dødsstraf som anbefalet her.

 • Mimekunst: 10
 • Abstrakt kunst: 9
  Herunder: Finger- eller anden legemsdelsmaling: 10
 • Dans: 8
 • Musik: 7
  Herunder: Rap: 10
 • Teater: 6
  Herunder: Børneteater, klovneri, cirkus med mere: 9
 • Skønlitteratur/alt andet end faglitteratur: 5
  Herunder: Digtning: 10
 • Almindelig kunst, portrætter med mere: 4
  (Fotografiapparatet er opfundet for mere end 150 år siden, og Uetisk Råd anser malede portrætter som en provokation mod evolution og udvikling.)

Hent også Uetisk Råds anti-kunst-baggrundsbillede (1600×1200) her.

Selvtægt og dødsstraf

Et 100 % enigt Uetisk Råd vedtog lørdag d. 26., at strafferammen, som den kendes i dag, er helt ude af proportion. Uetisk Råd vil i denne sammenhæng derfor påpege muligheden for fysisk afstraffelse som alternativ til den nuværende blødsødne “nusse på kinden”-politik. Vi i Uetisk Råd går ligeledes på det kraftigste ind for dødsstraf, og gerne i offentlige rum, såsom stadioner, skoler, foran rådhuse, og i det hele taget hvor disse kan statuere eksempler foran resten af befolkningen.

Derudover skal dødsstraf fungere som straf selv for ganske små forseelser såsom ikke at eje et våben, nægte at lade sig indkalde, fumlegængeri osv. I denne sammenhæng skal det også nævnes, at vi ligeledes går ind for udpræget selvtægt – muligheden for, at offeret for kriminalitet selv kan/bør/skal udmåle straffen efter forgodtbefindende og eksekvere den. Dommere, advokater og retssager er i vores øjne bureaukratiske instanser, som kun besiddes af sygelige teknokrater, hvis eneste formål er at trække sager i langdrag, latterliggøre muligheden for selvtægt, samt at nedgøre den krænkede ved at fratage ham dømmekraften i den pågældende sag.

Samtidig med at Rådet til stadig bakker op om ovenstående, skal det nævnes, at “bureaukratiske instanser, som kun besiddes af sygelige teknokrater, hvis eneste formål er at trække sager i langdrag” jo er selve inkarnationen af Rådets ønsker mht. samfundets forvaltning, da disse bl.a. er med til at svække tilliden til demokratiet.