Tag-arkiv: Røde Kors

Jørgen Poulsens og negrenes penge

Uetisk Råd, der ellers for en tid var grebet af begejstring over den griske Jørgen Poulsen, tager nu skarpt afstand fra den forhenværende generalsekretær i Dansk Røde Kors. Begrundelsen er naturligvis sagen om Poulsens anvendelse af ordet neger i et interview med Jydske Vestkysten:

  • “Men så går Røde Kors ud og fortæller, at det er negrenes penge, og hvad ved jeg. Og det er dér, den går af, siger Poulsen”

Dette ordvalg er blevet voldsomt kritiseret af korrekthedens uetiske apostle, men uden at Poulsen har rettet ind. At Jørgen Poulsen ikke kryber i støvet, når den politiske korrekthed befaler det, er dybt forkasteligt, og Uetisk Råd erklærer samtidig sin uforbeholdne støtte til alle former for politisk korrekthed. Den hæmningsløse anvendelse af politisk korrekthed er den direkte vej til det (u)lykkelige uetiske Utopia, hvor uetisk humanisme og lækker islamisme går hånd i hånd.

Jørgen Poulsen som uetisk forbillede

Uetisk Råd har med svær tilfredshed modtaget meddelelsen om, at Dansk Røde Kors’ nu forhenværende generalsekretær, Jørgen Poulsen, har forsøgt at afpresse organisationen for to millioner kroner efter selv at have fundet en beskæftigelse (medlem af Folketinget), der er uforenelig med generalsekretær-jobbet. Formentlig får Poulsen kun 750.000 kr., men uanset hvad, er det selvsagt en velsignelse, at pengene dermed går til velhaveren Jørgen Poulsen frem for til negrene i Afrika. Mennesker er en ressource, mener Uetisk Råd, og de skal derfor udnyttes mest muligt.

Rådet så dog gerne, at Røde Kors over hele verden ændrede navn til Røde Halvmåne, da dette bedre ville afspejle den tilstand, som alverden bør være i og er på vej imod, nemlig islamisk diktatur. Som parallelt symbol til den røde halvmåne kunne dog også tænkes Røde Hagekors, der er uetisk af flere grunde: Dels kan det symbolisere hinduismen og dens kastesystem, der holder mennesker slavebundet under påberåbelse af blasfemiske tanker om karma mv. (herligt uetisk!), dels kan det symbolisere nazismen, der med al sin humanistiske modernisme er et skønt, uetisk “krydderi” i et islamisk sharia-samfund.