Tag-arkiv: AIDS

Støt paven – drop præventionen

Pave Benedikt XVI*, der i kraft af sin dejligt gudsbespottelige påstand om at være Guds stedfortræder på Jorden åbenbart også har særlig indsigt i lægelige forhold, udtaler nu igen, at prævention – særligt kondomer – ikke er en reel løsning på de mange problemer med kønssygdomme og overbefolkning, der hærger i Afrika.

Uetisk Råd anser grundlæggende ikke den galopperende overbefolkning og de hærgende kønssygdomme som et problem, men derimod som en velsignelse; men samtidig glæder Rådet sig over, at paven viser sig som en god, forblændet idealist. Afholdenhed er løsningen, mener paven, og Uetisk Råd ser derfor frem til, at Afrikas problemer vil vokse sig endnu større. Rådet glæder sig samtidig over, at den romersk-katolske kirke markerer sig så kraftigt som en uundværlig støtte af amoral og uetik. I kampen for at ødelægge samfundet forlader Uetisk Råd sig dog mere på kræfter som eksempelvis Humanistisk Samfund end på romerkirken.

Et andet aspekt ved kondom-debatten er problemet med, at kondomer anvendes til at indsmugle narko i mangen en smuglers tarm. Selvom Uetisk Råd anerkender, at denne narkosmugling ødelægger vores samfund og støtter uetikkens sande venner i Afghanistan, ser Rådet dog med bekymring på indsmuglingens mulige konsekvenser for vor hjemlige rusmiddel-industri. Rådet opfordrer derfor til kun at anvende kondomer til at trække over hovedet mv.

*) Uetisk Råd har ganske vist tidligere udstedt en fatwa over pavens hoved, men som paven og romerkirken jo ved, er der altid mulighed for tilgivelse, hvis bare der betales gode summer for den.

Alfabetisme-problematikken

I mange år har vi set grædefærdige politikere og svage smagsdommere fortælle befolkningen om det såkaldte problem “analfabetisme”. I virkeligheden er problemstillingen forbundet med alfabetismen! Når folk kan læse og skrive, kan de jo også uddanne sig selv! Hvem har lyst til det? Vi ønsker jo alle dybest set, at folk igen bliver en uuddannet pøbel, som arbejder for en herremand, og at denne herremand ejer disse arbejdere. Hvis vi kan af-alfabetisere befolkningen nok en gang, vil vi få samme resultat, som opleves i eksempelvis Afrika i dag. Her har mangel på viden og kundskaber blandt andet givet den katolske kirke endnu mere magt. De katolske præster har blandt andet misinformeret befolkningen om, at disse ryger direkte i Helvede, hvis de udfører samleje med kondom. Befolkningen har derfor i mangt og meget bollet hinanden uden prævention, hvilket har givet det resultat, at de får aids, samt at landene bliver overbefolket.

Pavens død

Uetisk Råd modtog med stor sorg nyheden om pavens død. Det vil unægtelig blive svært at finde én, som i den grad kan bidrage til udbredelsen af HIV og AIDS og på korrekt vis oplyse op til 1,5 milliarder mennesker med undertrykkende/gavnende dogmer omkring den rette livsførelse samt skabe gode rammer for pædofile mænd, som i guds navn kan indføre livets målestok i de små kirkebørn…