Rockergrupper – et gavnligt alternativ

I et liberalt samfund må der nødvendigvis også være et alternativ til politiet, så der ikke er et monopol på den udøvende magt. Det er ligesom på arbejdsmarkedet og i markedsøkonomien generelt: Der skal både være en offentlig og en privat udbyder af services. Her er det, at rockergrupperne fungerer som reelle alternative “udbydere”. Disse sørger også for lov og orden – særligt blandt unge mennesker. I praksis benytter rockerne sig af de såkaldte dummebøder. Disse er et godt supplement til politiets bøder.

Ydermere kan disse rockere være som rollemodeller for unge mennesker, som skal lære, hvordan samfundet hænger sammen. Herudover er det store salg blandt rockerne af stoffer et incitament til at støtte disse yderligere. Kun igennem en import af flere rusmidler fra Sydamerika, Afrika og Asien kan disse lande følge med de vestlige lande i bestræbelserne på at nå en efterstræbelsesværdig velstand.

Pavens død

Uetisk Råd modtog med stor sorg nyheden om pavens død. Det vil unægtelig blive svært at finde én, som i den grad kan bidrage til udbredelsen af HIV og AIDS og på korrekt vis oplyse op til 1,5 milliarder mennesker med undertrykkende/gavnende dogmer omkring den rette livsførelse samt skabe gode rammer for pædofile mænd, som i guds navn kan indføre livets målestok i de små kirkebørn…