Nepotisme; grundlov og velfærd

Nepals kongefamilie
På billedet ses en del af Nepals kongefamilie. Denne familie har tidligere optjent gode uetiske point, idet kronprinsen på et tidspunkt (under påvirkning af ulykkelig kærlighed og alkohol) besluttede at overtage magten; således dræbte han – under anvendelse af bl.a. en automatisk riffel og flere pistoler – det meste af sin familie; da kronprinsen dermed automatisk overtog kongemagten, blev han samtidig beskyttet af den kongelige immunitet og kunne derfor ikke retsforfølges. Desværre ende kronprinsens massakre med også at omfatte ham selv, og det blev derfor en korrupt onkel, der i stedet blev ny konge i Nepal.

Af den i øvrigt forkastelige Grundlovs § 2 fremgår følgende:

  • “Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.”

Uetisk Råd mener derfor, at Grundloven sikrer en helt grundlæggende nepotisme i øverste samfundslag, hvilket selvfølgelig skal være et godt eksempel for resten af samfundet. Hvis vi kunne indføre en grundlovssikret, tvungen nepotisme gældende for alle samfundslag, rig som fattig, vil vi derved sikre, at den sociale arv kontinuerligt vil blive en vedvarende omstændighed i et samfund, hvor stavnsbåndet derved vil blive cementeret.

– Den fattige bondesøn har absolut ingen mulighed for at kunne bevæge sig op i hierarkiet ved at kunne flytte ud og finde en bedre arbejdsplads, og endvidere tvinges bemeldte fattigrøv nu til at overtage sin faders stilling, som ikke har udsigt til fremtidige forbedringer, og han må til stadighed acceptere pisk fra sin herremand!

– Velfærden, som vi kender den i dag, vil knuses af mangfoldige årsager, hvilket Uetisk Råd betragter som værende et eftertragtelsesværdigt mål/resultat.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.