Tag-arkiv: DDR

UR overtager også DDR

DDR-Byen på Amager
DDR-Byen på Amager

Efter at Uetisk Råd i går overtog DR, kan Rådet i dag meddele, at det nu også har overtaget DDR. Tre nye talsmænd fra Uetisk Råd – generalsekretær Maria Rørbye Rønn (DDR), politbureauformand Michael Christiansen (DDR) og generaldirektør Erich Honecker (DR) – udtaler samstemmende:

»Uetisk Råd kan se frem til at kunne drage nytte af årtiers værdifulde erfaringer med f.eks. socialistisk indoktrinering af befolkningen, ekstremt ineffektive statslige produktionssystemer, dårlig økonomistyring, omfattende overvågning, udrensning af dissidenter, skatteopkrævning og en højtprivilegeret herskende klasse uden forbindelse med virkeligheden – for nu bare at nævne de ting, som DR kan bidrage med.

Med de nye synergieffekter, som kan opstå ved overtagelsen af DDR, vil det være muligt at fastholde og udbygge den reelt eksisterende uetik og overopfylde Uetisk Råds femårsplan«, tilføjer de tre talsmænd, der blev mødt med timers stormende, spontant bifald.

DR's hovedsæde i Østberlin
DR’s hovedsæde i Østberlin

Dårlige udsigter – verdammt!

Wolf Biermann skriver i dagens JP om den yderst uheldige udvikling i Tyskland:

 • “EN NY, SKØDESLØS tone har bredt sig. Og dette spring ud i det åbne har endda elegance og charme og smilende overmod – alle de dyder, som tyskerne totalitært har undertrykt.
  Endelig kan jeg altså juble: De to tyske verdenskriges og de to tyske diktaturers århundrede er forbi. Vi hverken vil eller må glemme vores verdensmesterskaber i skændselshandlinger, om ikke andet så for vores selvrespekts skyld og ud fra klog egenkærlighed. Men vi er kommet ud i det åbne, endelig!(…)

  HVEM VED, måske skal jeg nå at opleve, at tyskerne bliver så frie og selvbevidste, at de kan bruge Brechts børnehymne som hymne for alle landsmænd. Det har jeg foreslået de sidste 40 år igen og igen, også ved mine koncerter – jeg var forud for min tid.”

Uetisk Råd kan kun fordømme denne udvikling! Tyskland må tilbage til sine grundlæggende rødder! At tyskerne nu igen – dels på grund af VM – kan føle sig som et samlet folk, der påny tør vise fanen og tro på den demokratiske fremtid, er for Uetisk Råds redaktion en sørgelig nyhed, som vi kun kan begræde og beklage samt forkaste. Dette i fortiden så storslåede land med både nationalsocialistisk styre og de herlige minder fra DDR-tiden har vakt mange pinsler til det tyske samt andre folkeslag, hvilket Uetisk Råd i mange år glædede sig over.

Derudover var der mange positive aspekter af det faktum, at mange tyskere var bange for at vise glæde ved det land, de bor i. Uetisk Råd ønsker, at folk skal leve i skam.

Doping snart på vej!

I en artikel i Jyllands-Posten foreslår fremtrædende idrætsforskere, at doping lovliggøres. Som tidligere bekendtgjort er dette også noget, Uetisk Råd bifalder. Lad stofferne fylde de idrætsudøvende folks blod! Sporten vil med al tydelighed blive meget mere underholdende og derved kan man tjene mere på tv-aftaler, tilskuerindtægter, sponsoraftaler osv. Dette sætter vi før mennesker, så denne sætning bekræfter tillige, som tidligere beskrevet, at profit skal skabes uden hensyntagen til mennesket eller til nogen form for værdier (bortset naturligvis fra islamiske værdier og værdien af profit i sig selv!).

Selvom uetisk brug af doping som nævnt vil medføre f.eks. større muligheder for sponsorer mv., skal det ikke glemmes, at Uetisk Råd er imod sådanne samt idræt generelt.

I tilslutning til de andre nævnte fordele ved øget doping-anvendelse kunne også afledte vækst-potentialer: Eksempelvis vil skægtrimmer-industrien få helt nye markeder, når kvindelige idrætsudøvere igen, ligesom i de gode gamle DDR-dage, skal til at holde deres nye ansigtshårvækst i ave.

Fodboldklubber

Uetisk Råd kan intet andet end at opfordre den uetiske fodboldfan til at støtte følgende klubber:

 • Dynamo Berlin
  Grundlagt som fodboldklub for Stasi-agenter under DDR-regimet.
 • Lazio
  Klubbens fans er berygtede verden over for deres højreradikale fremtoning.
 • AC Milan
  Klubbens ejer er Silvio Berlusconi, som Uetisk Råd gerne ser som opkøber af TV2.
 • Millwall
  Klubbens fans er blandt de mest berygtede i Storbritannien. Millwall er derudover et af de mest kriminelle kvarterer i London.
 • Cardiff City
  Den walisiske klubs tilhængere overgår de engelskes “grusomheder”.
 • Celtic FC
  Skotsk, katolsk klub fra Glasgow. Strides hvert år med den protestantiske klub Rangers FC, som også er fra Glasgow. Had er med andre ord fremherskende.