Tag-arkiv: overgreb

Herlufsholm kan mere!

Foto: TQFFE (CC BY-SA 4.0)

Ligesom statsministeren er Uetisk Råds medlemmer bestyrtede over den utilgivelige opførsel på Herlufsholm. Afstraffelserne af eleverne har nemlig hidtil foregået usystematisk og uprofessionelt.

I Uetisk Råd kan vi tilbyde flere systematiske afstraffelsesmetoder. Der må etableres et egentligt hierarki, og der må skrues godt op for utrygheden – den utryghed, der skal til for at hærde disse unge mennesker. Hærdningen er vigtig for dem, når de engang skal handle lidt aktier, for eksempel. Og sovesalene skal ikke afskaffes; i stedet skal vi afskaffe de enkelte senge og erstatte dem med bunkepul.

Den netop afskedigede rektor har UR ansat som leder af den nye task force, der skal løse problemerne. Han har stor erfaring og, om man så må sige, en hands-on-tilgang. Han har ambitioner for skolen, som endnu ikke er blevet udlevet.

Rådet foreslår også, at præfektsystemet skal bevares. I stedet for at afskaffe det, bør præfekterne skoles i sharia, bevæbnes og pumpes op på kokain – eller mere kokain end nu, i det omfang det måtte være muligt. Hvorfor give trælår, når vi kan stene? (og her skal “stene” ikke forstås ungdommeligt, tihihihi).

Sandheden om Björk og von Trier – var der tale om et overgreb?

Foto: Jhayne (CC BY 2.0) og Siebbi (CC BY 3.0)

Den islandske “sangerinde” Björk har i de seneste dage beskyldt den elskelige filminstruktør Lars von Trier for at have udsat hende for overgreb eller chikane i forbindelse med indspilningen af Dancer in the Dark.

Uetisk Råd kan nu afsløre, hvad der er op og ned i denne sag:

  • Er det i sig selv et overgreb at skulle være i samme rum som den uudholdelige, venstreorienterede neurotiker Lars von Trier? Ja, det er det.
  • Er det i sig selv et overgreb at skulle være i samme rum som den utålelige, anarkistiske skrigeballon Björk? Ja, det er det.

Så er der vist ikke mere at sige om det.

Staten sikrer pædofiles ret til at ødelægge egne børn

Uetisk Råd blev for et par dage siden bekendt med historien om en mand, der blev idømt fængsel for seksuelle overgreb på sin datter. Under den pædofile mands fængselsophold sørgede staten for at gennemtvinge hans ret til at få besøg af sin otte-årige søn, som han derefter begyndte at misbruge seksuelt i fængslet.

Det er nu 25 år siden, men heldigvis har ingen lært af historien, så derfor foregår det stadig på samme måde.

Uetisk Råds eksperter har i flere dage arbejdet intensivt på at gøre denne historie mere uetisk, end den allerede er, men trods arbejde i døgndrift er det ikke lykkedes for tænketankens sagkyndige at finde på ting, der kunne gøres værre, end staten allerede har gjort dem.

Rådet opfordrer alle til at betale deres skat med glæde og varme sig ved tanken om, at deres skattepenge bruges til aktivt at fremme pædofiles muligheder for at ødelægge deres egne og andres børn. Godt arbejde, stat.

“Men er børns ret til at blive beskyttet mod misbrug ikke vigtigere end forældres ret til at se deres børn?” spørger den forvirrede læser; og UR svarer: Nej, for misbrug og overgreb er mangfoldighed. En gruppe mennesker, der også rummer pædofile, er jo betydeligt mere mangfoldig end én, der ikke gør. Derfor er det naturligt, at børn skal ødelægges, for ellers formindskes mangfoldigheden – det højeste gode.

Lisbeth Zornig – ridder af den gode tone

Direktør, forfatter og menneskesmugler Lisbeth Zornig Andersen, der lever af at sælge konsulentydelser om behandling af socialt udsatte, er mest kendt for tre ting:

  1. Hun blev misbrugt som barn, men brød ud af sit miljø og skabte sig en karriere.
  2. Hun modtog statstilskud fra sine venner i SF i strid med reglerne.
  3. Hun er dømt for menneskesmugling.

Hun har imidlertid også gjort sig til talskvinde for en bedre tone i debatten, samtidig med at hun dog selv omtaler sine modstandere med grove gloser.

Lisbeth Zornig Andersen, ridder af den gode tone
Lisbeth Zornig Andersen, ridder af den gode tone. Foto: Huset Zornig

Lisbeth Zornigs ridderslag

Ordenskapitlet for Den Gode Tones Orden har tildelt Lisbeth Malene Zornig Andersen ridderslaget med følgende begrundelse:

Lisbeth Zornig har kaldt til kamp for en bedre tone ved at betegne sine modstanderes påstande med smukke gloser som “ulækker retorik” og en “ulækker tone”, der “mistænkeliggør folk” på en “usund måde”.

Udover disse sundhedsudsagn, der leder tanken hen på de herlige 1930’ere, omtaler Zornig nu sine egne modstandere som “røvhuller” og kalder deres meninger for “lort”. Den Gode Tones orden byder hendes således velkommen i det gode selskab.

Putte i Parken – svenske overgreb

PR-foto fra Putte i Parken.
PR-foto fra Putte i Parken.

Massevis af piger, hvoraf nogle er under 15 år, er blevet udsat for seksuelle krænkelser og voldtægter til den svenske festival Putte i Parken i Karlstad i denne weekend; det skriver Ekstrabladet, der lader det være op til læserne at gætte sig til gerningsmændenes identitet.

Uetisk Råd bestormes i disse timer af læsere, der ønsker Rådets reaktion på sagen. Den kommer her: Vi forventer, at de svenske piger retsforfølges, og Rådet afslår yderligere kommentarer til da.

Lyt altid til Kofi Annan

kofi_annan_ur-hat_riceUetisk Råd har erfaret, at Kofi Annan (den tidligere generalsekretær for Uetisk Råds datterselskab FN) har udtalt sig om dansk politik. Rådet mener helt principielt, at man altid, i alle sammenhænge og ved enhver lejlighed bør lytte til Kofi Annan og adlyde hans (an)befalinger.

UR’s store tillid til Annans uetiske dømmekraft skyldes den lange række af glimrende tiltag, som Annan stod bag i sin tid som generalsekretær; vi nævner i flæng:

  • Kofi Annan var passiv i forhold til folkemordet i Rwanda, der medførte 800.000 personers død ved machete og lignende, skønt Annan modtog talrige, indtrængende advarsler og anmodninger om hjælp fra generalløjtnant Roméo Dallaire, der var leder af FN-styrkerne i Rwanda.
  • Kofi Annan forsøgte at forhindre, at FN’s flygtningehøjkommissær Ruud Lubbers blev dømt for seksuelle overgreb og trusler mod sine kvindelige ansatte i UNHCR.
  • Kofi Annan har gode evner som opdrager; således modtog hans søn, Kojo Annan, bestikkelse i forbindelse med FN’s irakiske “olie for mad-program”, mens Kofi Annan var FN-generalsekretær.

Hvordan kan man undlade at støtte denne store uetiske statsmand? Fører, befal!